Máy so màu quang phổ UV-Vis Labomed UV-2505 được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa học, sinh học, công nghệ thực phẩm, đồ uống, môi trường... 

Thông số kỹ thuật:

Nội dung Chi tiết
Bước sóng 195 đến 1050nm 
Độ chính xác bước sóng ± 2 nm
Bước sóng khả năng tải 1 nm
Ánh sáng  Truyền qua khoảng: 0-100% T
Số lượng cuvette 4
Khoảng hấp thụ 0-1,999 A
Khoảng tập trung 0-1999
Phạm vi trực tiếp 0-1999
Các lỗi lớn nhất cho phép của truyền qua (nm) 0,5%
Độ chính xác ± 0,5% T
Đơn sắc 1200 dòng
Nguồn điện 220V/50Hz
Trọng lượng máy 13 kg