THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM BIẾN DẠNG NHỎ CỦA CỌC

PIT

hình anh máy thí nghiệm biến dạng nhỏ của cọc - PIT

Hình ảnh: Máy thí nghiệm biến dạng nhỏ của cọc - PIT

Máy thí nghiệm biến dạng nhỏ của cọc - PIT đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9397:2012 - Cọc - Kiển tra khuyết tật bằng phương pháp biến động dạng nhỏ.

Áp dụng cho các cọc của công trình xây dựng

Máy thí nghiệm PIT được áp dụng để phát hiện khuyết tật trên cọc đơn chế tạo bằng bê tông, cốt thép hoặc bằng thép, hạ theo phương thẳng đứng hoặc xiên.

chú ý: không áp dựng cho ván cừ, ván thép và các cọc trên 1 mối nối, cọc có D>1.5m. Tiêu chuẩn TCVN 9397:2012 không dùng đánh giá sức chịu tải của cọc.

Thông số ky thuật:

Tiếng ồn hệ thống điện áp: <2mV

Dải động: >138dB

Dải khuyếc đại: 10Hz~10kHz

Độ phân giải: 16 Bit A/D

Khoảng thời gian lấy mẫu: 2µs~32768 µs

Khoảng cách lấy mẫu: 1024,2048,4096

Số kênh: 1

Thời gian báo lỗi: >1%