MŨI TARO NÉN PHỦ TIN YG1 (COLD FORMING TAP)

(0 đánh giá)

Mã SP: T1771-91-T3751
Vui lòng gọi

Xuất xứ :YG - KOREAN

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :11-06-2020 21:03:46

• Thích hợp để luồn các vật liệu mềm có độ giãn dài ít nhất 8-10% trong chất nền tốt nhất • Khai thác bằng cách hình thành vật liệu mềm

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9

0985459559

hnthao87@gmail.com

http://bamongthuyluc.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

• Bảng thông số chi tiết như sau:

T1791&T1781:

T1791134                  T1781134 

T1791194                  T1781194   

T1791175                  T1781175 

T1791495                  T1781495 

T1791206                  T1781206 

T1791226                  T1781226 

T1791247                  T1781247 

T1791287                  T1781287 

T1791317                  T1781317    

 

T1771&T1761:

 

T1771134                  T1761134 

T1771194                  T1761194 

T1771174                  T1761174 

T1771494                 T1761494 

T1771205                 T1761205 

T1771225                 T1761225 

T1771246                 T1761246 

T1771286                 T1761286 

T1771317                 T1761317 

T1771347                 T1761347 

T1771367                 T1761367 

T1771377                 T1761377 

T1771427                 T1761427 

T1771437                 T1761437 

T1771447                 T1761447 

T1771508                 T1761508 

T1771517                 T1761517 

T1771527                 T1761527 

T1771537                 T1761537 

T1771540                 T1761540 

T1771559                 T1761559 

T1771600                 T1761600 

T1771619                 T1761619 

T177165A                T176165A 

T1771670                 T1761670 

T177170A                T176170A 

T1771720                 T1761720

 

T2731&T2701:

 

T2731134                  T2701134 

T2731194                  T2701194 

T2731175                  T2701175 

T2731495                  T2701495 

T2731206                  T2701206 

T2731226                  T2701226 

T2731247                  T2701247 

T2731287                  T2701287 

T2731317                  T2701317

 

T2732&T2732:

T2732085                  T2702085 

T2732166                  T2702166 

T2732206                  T2702206 

T2732247                  T2702247 

T2732287                  T2702287 

T2732327                  T2702327 

T2732367                  T2702367 

T2732408                  T2702408

 

T2759&T2749:

T2759014                  T2749014 

T2759074                  T2749074 

T2759094                  T2749094 

T2759K54                 T2749K54 

T2759114                  T2749114 

T2759134                  T2749134 

T2759194                  T2749194 

T2759175                  T2749175 

T2759495                  T2749495 

T2759206                  T2749206 

T2759226                  T2749226 

T2759247                  T2749247 

T2759287                  T2749287 

T2759317                  T2749317

 

T2751&T2741:

 

T2751134                  T2741134 

T2751194                  T2741194 

T2751174                  T2741174 

T2751494                  T2741494 

T2751205                  T2741205 

T2751225                  T2741225 

T2751246                  T2741246 

T2751286                  T2741286 

T2751317                  T2741317 

T2751347                  T2741347 

T2751367                  T2741367 

T2751377                  T2741377 

T2751427                  T2741427 

T2751437                  T2741437 

T2751447                  T2741447 

T2751508                  T2741508 

T2751517                  T2741517 

T2751527                  T2741527 

T2751537                  T2741537 

T2751540                  T2741540 

T2751559                  T2741559 

T2751600                  T2741600 

T2751619                  T2741619 

T275165A                  T274165A 

T2751670                  T2741670 

T275170A                  T274170A 

T2751720                  T2741720

 

T3731&T3701:

 

T3731134                  T3701134 

T3731194                  T3701194 

T3731175                  T3701175 

T3731495                  T3701495 

T3731206                  T3701206 

T3731226                  T3701226 

T3731247                  T3701247 

T3731287                  T3701287 

T3731317                  T3701317

 

T3751&T3741:

 

T3751134                  T3741134 

T3751194                  T3741194 

T3751174                  T3741174 

T3751494                  T3741494 

T3751205                  T3741205 

T3751225                  T3741225 

T3751246                  T3741246 

T3751286                  T3741286 

T3751317                  T3741317 

T3751347                  T3741347 

T3751367                  T3741367 

T3751377                  T3741377 

T3751427                  T3741427 

T3751437                  T3741437 

T3751447                  T3741447 

T3751508                  T3741508 

T3751517                  T3741517 

T3751527                  T3741527 

T3751537                  T3741537 

T3751540                  T3741540 

T3751559                  T3741559 

T3751600                  T3741600 

T3751619                  T3741619 

T375165A                  T374165A 

T3751670                  T3741670 

T375170A                  T374170A 

T3751720                  T3741720

 

 

Vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: Mr. Thao 0985.459.559 hoặc Mr Hải : 0985.288.164
Email:thao.hoang@minhphuco.vn; hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.
bamongthuyluc.com

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9

hnthao87@gmail.com

http://bamongthuyluc.com

0985459559