NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DỤNG CỤ

Dung tich: 18 lít, 30 lít, 50 lít
Dùng để hấp tiệt trùng các dụng cụ phòng thí nghiệm
Xuất xứ: Đài loan - Trung Quốc - Việt Nam