Công dụng: Ống hút điều kinh

Tiệt trùng từng cái
Kích cỡ: Số 4, 5, 6
Quy cách: Gói 10 cái (60.000đ/gói)

Bán từ 5 gói trở lên