Feature

  • Made of LDPE.
  • Volume: 1ml, 3ml, 5ml, 10ml
  • Suitable for liquid transfer.
P/N Size (ml) Package(pcs/cs)   Material
MPP001  1 5000 LDPE
MPP003 3 5000 LDPE
MPP005  5 3000 LDPE
MPP010  10 3000 LDPE

Nếu bạn đang cần tìm các sản phẩm khác, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.