Feature

  • Made of LDPE.
  • Volume: 1ml, 3ml, 5ml, 10ml
  • Suitable for liquid transfer.
P/N Size(ml)  Package(pcs/cs)  Material
MPP001 1 5000 LDPE 
MPP003  3 5000 LDPE 
MPP005  5 3000 LDPE 
MPP010 10 3000 LDPE 

Nếu bạn đang cần tìm các sản phẩm khác, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.