OxyFerm FDA Arc DO Sensor

Hãng sản xuất: Hamilton

Cảm biến DO phân cực OxyFerm FDA Arc kết hợp thiết kế hợp vệ sinh của dòng sản phẩm oxy hòa tan OxyFerm với những ưu điểm của công nghệ Arc để giao tiếp analog và kỹ thuật số trực tiếp từ cảm biến

 

Part # / Ref

Sensor Family

a-length

Parameter

Electrical Connector

Sensor Output

243100

OxyFerm FDA

120 mm

DO (Electrochemical)

VP8

Arc: Modbus, 4 to 20 mA

243101

OxyFerm FDA

160 mm

DO (Electrochemical)

VP8

Arc: Modbus, 4 to 20 mA

243102

OxyFerm FDA

215 mm

DO (Electrochemical)

VP8

Arc: Modbus, 4 to 20 mA

243103

OxyFerm FDA

325 mm

DO (Electrochemical)

VP8

Arc: Modbus, 4 to 20 mA

243104

OxyFerm FDA

425 mm

DO (Electrochemical)

VP8

Arc: Modbus, 4 to 20 mA

243140-OP

OxyFerm FDA

56 mm

DO (Electrochemical)

VP8

Arc: Modbus, 4 to 20 mA

 

Phụ tùng chọn thêm:

Arc Software and Accessories

Arc Sensor Cables