RER 101-36/12 NHH, RLF 100-11/14, EBM papst Vietnam, quạt công nghiệp EBM papst Vietnam, đại lý EBM

(1 đánh giá)

Mã SP: RER 101-36/12 NHH
Vui lòng gọi

Xuất xứ :EBM papst

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :15-07-2021 08:39:57

Bảo hành :12 tháng

RER 101-36/12 NHH, RLF 100-11/14, EBM papst Vietnam, quạt công nghiệp EBM papst Vietnam, đại lý EBM

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-TỰ ĐỘNG HÓA

D3 Miến Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh

0938214498

canh.ans@ansvietnam.com

http://webthietbicongnghiep.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI EBM PAPST VIETNAM
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Xuất Xứ: EBM PAPST  Vietnam
 
Listcode: EBM  Papst Vietnam
 
 

108 centrifugal compact fans found.

Type  Dimensions  qV  UN  f  AC/DC  LwA
  in mm in m³/h in V in Hz   in Bel
REF 100-11/12 100 Ø x 25 86 8 .. 15   DC 6.3
REF 100-11/14 100 Ø x 25 86 16 .. 30   DC 6.3
REF 100-11/18 100 Ø x 25 86 36 .. 60   DC 6.3
REF 100-11/18 H 100 Ø x 25 104 36 .. 56   DC 6.9
REF 175-30/18/2TDP 175 Ø x 55 800 36 .. 72   DC 8.3
RER 101-36/12 NHH 101 Ø x 52 190 9 .. 13.6   DC 7.2
RER 101-36/14 NHH 101 Ø x 52 190 18 .. 27,2   DC 7.2
RER 101-36/18 NHH 101 Ø x 52 190 36 .. 60   DC 7.2
RER 120-26/14/2 TDMP 120 Ø x 54 320 16 .. 32   DC  
RER 120-26/14/2 TDP 120 Ø x 54 377 16 .. 32   DC 8.2
RER 120-26/18/2 TDMP 120 Ø x 54 320 36 .. 60   DC  
RER 120-26/18/2 TDP 120 Ø x 54 390 36 .. 60   DC 8.3
RER 125-19/06 138 Ø x 40 115 115 60 AC 6.5
RER 125-19/12 N 138 Ø x 35 110 7 .. 15   DC 5.7
RER 125-19/14 N 138 Ø x 35 110 12 .. 28   DC 5.7
RER 125-19/14 NH 138 Ø x 35 166 12 .. 28   DC 7
RER 125-19/18 N 138 Ø x 35 110 36 .. 56   DC 5.7
RER 125-19/56 138 Ø x 40 104 230 50 AC 6.2
RER 133-41/14/2 TDMP 133 Ø x 91 460 16 .. 30   DC  
RER 133-41/14/2 TDP 133 Ø x 91 565 16 .. 36   DC  
RER 133-41/18/2 TDMP 133 Ø x 91 460 36 .. 57   DC  
RER 133-41/18/2 TDP 133 Ø x 91 565 36 .. 72   DC 8.2
RER 160-28/06S 176 Ø x 54 274 115 60 AC 6.8
RER 160-28/12 N 165 Ø x 51 225 7 .. 14   DC 6.4
RER 160-28/14 N 165 Ø x 51 255 12 .. 28   DC 6.4
RER 160-28/14N/2TDA 165 Ø x 51 370 16 .. 28   DC 7.4
RER 160-28/18 N 165 Ø x 51 255 28 .. 60   DC 6.4
RER 160-28/18 NTDI 165 Ø x 51 354 38 .. 57   DC 7.4
RER 160-28/18N/2TDHHP 165 Ø x 51 305 36 .. 60   DC 8.5
RER 160-28/56S 176 Ø x 54 234 230 50 AC 6.6
RER 175-42/14/2 TDMLP 175 Ø x 69 600 16 .. 30   DC 7.3
RER 175-42/14/2 TDMP 175 Ø x 69 865 16 .. 36   DC 8.2
RER 175-42/18/2 TDMLP 175 Ø x 69 600 36 .. 57   DC 7.3
RER 175-42/18/2 TDMP 175 Ø x 69 865 36 .. 72   DC 8.2
RER 175-42/18/2 TDP 175 Ø x 69 980 36 .. 72   DC 8.5
RER 190-39/14/2TDMLO 190 Ø x 69 650 16 .. 30   DC 7.6
RER 190-39/14/2TDMO 190 Ø x 69 860 16 .. 36   DC 7.9
RER 190-39/18/2TDMLO 190 Ø x 69 650 36 .. 57   DC 7.6
RER 190-39/18/2TDMO 190 Ø x 69 860 36 .. 72   DC 7.9
RER 190-39/18/2TDO 190 Ø x 69 970 36 .. 72   DC 8.3
RER 225-63/18/2 TDMLO 225 Ø x 99 1190 36 .. 72   DC 7.2
RER 225-63/18/2 TDMO 225 Ø x 99 1340 36 .. 72   DC 7.8
RER 225-63/18/2 TDO 225 Ø x 99 1600 36 .. 72   DC 8.1
RET 97-25/14/2TDP 97 Ø x 41 220 16 .. 32   DC 8.1
RET 97-25/18/2TDP 97 Ø x 41 220 36 .. 60   DC 8.1
RG 125-19/06 180 x 180 x 40 94 115 60 AC 6
RG 125-19/12 N 180 x 180 x 40 87.5 7 .. 15   DC 5.8
RG 125-19/12 NM 180 x 180 x 40 60 7 .. 15   DC 4.8
RG 125-19/14 N 180 x 180 x 40 87.5 12 .. 28   DC 5.8
RG 125-19/14 NM 180 x 180 x 40 60 12 .. 28   DC 4.8
RG 125-19/18 N 180 x 180 x 40 87.5 36 .. 56   DC 5.8
RG 125-19/18 NH 180 x 180 x 40 137 36 .. 56   DC 7
RG 125-19/56 180 x 180 x 40 86 230 50 AC 5.8
RG 160-28/06S 220 x 220 x 56 223 115 60 AC 6.9
RG 160-28/12 N 220 x 220 x 56 209 7.5 .. 14   DC 6.6
RG 160-28/14 N 220 x 220 x 56 209 12 .. 28   DC 6.6
RG 160-28/14 NM 220 x 220 x 56 139 12 .. 28   DC 5.6
RG 160-28/14 NTD 220 x 220 x 56 308 16 .. 28   DC 7.5
RG 160-28/14 NTDA 220 x 220 x 56 308 16 .. 28   DC 7.5
RG 160-28/14 NTDH 220 x 220 x 56 370 16 .. 28   DC 7.8
RG 160-28/14 NTDT 220 x 220 x 56 308 16 .. 28   DC 7.5
RG 160-28/18 N 220 x 220 x 56 209 28 .. 60   DC 6.6
RG 160-28/18 NTDA 220 x 220 x 56 308 38 .. 57   DC 7.5
RG 160-28/18 NTDI 220 x 220 x 56 308 38 .. 57   DC 7.5
RG 160-28/18/ 2NTDHHP 220 x 220 x 56 444 36 .. 60   DC 8.5
RG 160-28/56S 220 x 220 x 56 202 230 50 AC 6.6
RG 190-39/14/2 TDMLO 225 x 225 x 85 630 16 .. 30   DC 7.6
RG 190-39/14/2 TDMO 225 x 225 x 85 820 16 .. 36   DC 7.9
RG 190-39/18/2 TDMLO 225 x 225 x 85 630 36 .. 57   DC 7.6
RG 190-39/18/2 TDMO 225 x 225 x 85 820 36 .. 72   DC 7.9
RG 190-39/18/2 TDO 225 x 225 x 85 930 36 .. 72   DC 8.3
RG 225-55/14/2TDMLO 270 x 270 x 119 1090 16 .. 36   DC 7.4
RG 225-55/18/2 TDO 270 x 270 x 119 1450 36 .. 60   DC 8.1
RG 225-55/18/2TDMLO 270 x 270 x 119 1090 36 .. 72   DC 7.4
RG 225-55/18/2TDMO 270 x 270 x 119 1210 36 .. 72   DC 7.9
RG 90-18/00 135 x 135 x 38 47 115 60 AC 6.2
RG 90-18/06 135 x 135 x 38 47 115 60 AC 6.2
RG 90-18/12 N 135 x 135 x 38 55 7 .. 15   DC 5.5
RG 90-18/14 N 135 x 135 x 38 55 12 .. 28   DC 5.5
RG 90-18/14 NG 135 x 135 x 38 55 12 .. 28   DC 5.5
RG 90-18/18 N 135 x 135 x 38 55 36 .. 56   DC 5.5
RG 90-18/50 135 x 135 x 38 54 230 50 AC 5.8
RG 90-18/56 135 x 135 x 38 54 230 50 AC 5.8
RL 48-19/12 76 x 76 x 27 28 8 .. 13.5   DC 5.7
RL 48-19/12 ML 76 x 76 x 27 22 8 .. 15   DC 5.3
RL 48-19/14 76 x 76 x 27 28 18 .. 26.4   DC 5.7
RL 48-19/14 ML 76 x 76 x 27 22 18 .. 28   DC 5.3
RL 65-21/12 97 x 93.5 x 33 56 6.8 .. 13.8   DC 6.6
RL 65-21/12H 97 x 93.5 x 33 61 6.8 .. 13.2   DC 6.8
RL 65-21/14 97 x 93.5 x 33 56 12 .. 26.4   DC 6.6
RL 65-21/14H 97 x 93.5 x 33 61 12 .. 26.4   DC 6.8
RL 90-18/00 121 x 121 x 37 42 115 60 AC 6
RL 90-18/06 121 x 121 x 37 42 115 60 AC 6
RL 90-18/12 N 121 x 121 x 37 40 7 .. 15   DC 5.8
RL 90-18/14 N 121 x 121 x 37 40 12 .. 28   DC 5.8
RL 90-18/14 NG 121 x 121 x 37 40 12 .. 28   DC 5.8
RL 90-18/18 NH 121 x 121 x 37 55 36 .. 53   DC 6.9
RL 90-18/50 121 x 121 x 37 40 230 50 AC 5.6
RL 90-18/56 121 x 121 x 37 40 230 50 AC 5.6
RLF 100-11/12 127 x 127 x 25 64 8 .. 15   DC 6.4
RLF 100-11/12/2HP-200 127 x 127 x 25 80 10 .. 13.2   DC 7.5
RLF 100-11/14 127 x 127 x 25 64 16 .. 30   DC 6.4
RLF 100-11/18 127 x 127 x 25 64 36 .. 60   DC 6.4
RLF 100-11/18/2HP-182 127 x 127 x 25 80 43 .. 53   DC 7.5
RLF 35-8/12 N 51 x 51 x 15 9.6 8 .. 13,2   DC 5.5
RLF 35-8/14 N 51 x 51 x 15 9.6 14 .. 28   DC 5.5
RV 40-18/12 H 105 x 59 x 79 24 9 .. 16   DC 5
RV 40-18/12 L 105 x 59 x 79 18 9 .. 16   DC 4
Legend
 
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-TỰ ĐỘNG HÓA

D3 Miến Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh

canh.ans@ansvietnam.com

http://webthietbicongnghiep.com

0938214498

Sản phẩm xem thêm