Sàng rây thí nghiệm Daihan, đường kính 203 x h41mm

NSX: Daihan HQ

Dùng cho máy sàng, hay sàng tay.

Lưới inox, vành đồng.