Thùng nhựa 18 Lít

In chuyển nhiệt theo công nghệ mới nhất trên thế giới.

Số lượng in tối thiểu 500 cái.