Sử dụng làm chống giữ tại vị trí tay cầm, hoặc bệ nâng xe nâng điện. Heli, Hangcha, Noblelift...

Ty ben khí B106G-6 Phụ tùng xe nâng Hoàng Minh

Ty ben khí B106G-6 Phụ tùng xe nâng Hoàng Minh

Giao hàng toàn quốc.

Vui lòng liên hệ: 0966 491 493 hoặc 0902 700 290 Mr. Nam

Công ty TNHH Công Nghiệp Hoàng Minh

Email: phutungxenangtay@gmail.com