• Tỷ trọng kế đất
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 4198:2014 về đất xây dựng - các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm

 

Mục đích sử dụng:

Dùng để đo mật độ của huyền phù tại các thời gian lắng chìm khác nhau của hạt phân tán.

Thông số kỹ thuật:

- Tỉ trọng kế loại B: có thang chia từ 0,995 đến 1,030; giá trị của mỗi vạch chia đến 0,001 

- Tỉ trọng kế loại A: có thang chia từ 0 đến 60, giá trị mỗi vạch chia là 1