UNIPOXY ANTISTATIC- CHỐNG TĨNH ĐIỆN CHO SÀN

(2 đánh giá)

Mã SP: 785574
Vui lòng gọi

Xuất xứ :

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :04-05-2021 15:30:00

UNIPOXY ANTISTATIC là loạ i sơn 2 thành phần, sơn chống tĩnh điện gốc epoxy/polyamide vớ i khã năng kết dı́nh và kháng hóa chất, nước và chống chịu mài mòn ưu việ t.

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM HOÀNG BÁCH

So 19 Lac trung, Quan hai ba trung

0906440579

info.hoangbach@gmail.com

http://nhathausoncongnghiep.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.


UNIPOXY ANTISTATIC- CHỐNG TĨNH ĐIỆN CHO SÀN

1.    TỔNG QUAN SẢN PHẨM

 

UNIPOXY ANTISTATIC là loạ i sơn 2 thành phần, sơn chống tĩnh điện gốc epoxy/polyamide vớ i

khã năng kết dı́nh và kháng hóa chất, nước và chống chịu mài mòn ưu việ t.

 

 1. Hướ ng dẫn sử  dụ ng   lớ p sơn phủ hoà n thiệ n chống tĩnh điệ n đượ c sử   dụ ng trong nhà má y sả n xuấ t

điện tử , điện, computer, công nghiệp chất bán dẫn, phòng sạch…

 

2.    TÍNH NĂNG VẬT LÝ

 

 1. Mà u sơn hoà n thiệ n            Bó ng mờ , Xá m. Nhữ ng mà u khác sẵn sàng cung cấ p khi có nhu cầ u.

* Độ  sá ng: 6 - 8

* Sắc độ : dướ i 10

 1. Thờ i gian khô

 

 

10 ºC/ 50 ºF

20 ºC/ 68 ºF

30 ºC/ 86 ºF

Khô chạm tay

3 giờ

2 giờ

1 giờ

Khô toà n phần

36 giờ

12 giờ

8 giờ

Khô đóng rắn

7 ngà y

4 ngà y

3 ngà y

 

 1. Thà nh phần chất rắ n           xắp xı̉ 48 %

 

 1. Độ  phủ lý thuyết                   9.6 m²/ L  vớ i độ dà y khi khô là 50 µm trên mặ t bề mặt láng.

 

 1. Tỷ trọ ng                                 1.1 - 1.3 kg/L tù y theo mà u sắc
  1. Điểm chớ p chá y                    Trên 4 ºC

 

3.    PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

 

 1. Chuẩ bị bề mặt                      Loại bỏ tất cả dầu và chất dịch trên bề mặ t cần sơn vớ i dung dịch tẩy

rửa 003 hay chất hó a họ c.

* Bê tông: Không sơn lên bê tông chưa qua khỏ i 28 ngà y tạ i

20 ºC/ 68 ºF và  dướ i 80% R.H, thành phần độ ẩm của bê tông phả i thấp

hơn 6 %.

 1. Lớ  p sơn trướ c                     EU225(H), EU254(H) hay theo đặc tı́nh kỹ thuậ t.
 2. Điều kiệ n thi công                Nhiệ t độ  trong suốt quá trı̀nh thi công, bả o dưỡ ng thı́ch hợ p là

10 ºC ~ 28 ºC / 50 ºF ~ 82 ºF

Không thi công khi độ ẩm khoả ng trên 85 %. Và nhiệ t độ bề mặt phải trên 3 ºC để tránh sơn bị cô đặ t.

 1. Tỷ  lệ  pha trộ n:                     PTA: PTB = 3 : 1 ( theo thể tı́ch)

Chı̉ pha lượ ng vừ  a đủ  để  thi công và  chú  ý  thờ i gian đóng rắn của sơn. Khuấy đề u hai thà nh phần A và B riêng lẻ , sau đó trộ n lẫn và o nhau và khuấy ở  tốc độ cao trong vò ng 2~3 phú t. Sau đó cho vào thùng chứ a và khuấy tiếp 2~3 phú t.

 1. Thờ i gian đó ng rắn sau khi pha

 

 

5 ºC

10 ºC

20 ºC

Thời gian đóng răn

6 giờ

5 giờ

3 giờ

Thờ i gian

Chuyển tiếp

Nhỏ Nhất

36 giờ

24 giờ

16 giờ

         

 

 1. Dung môi pha loã ng            Thinner 024( tỷ lệ pha loã ng: Không quá 15% theo thể  tı́ch)

Lưu ý:

Dung môi phả i được sữ dụng trong phạm vi khuyên dùng, tránh

hiện tượng sần sùi và hư hạ i mà ng sơn.

 1. Phương phá p thi công         Sử  dụ ng bà n cà o hay sú ng(không khı́/ chân không)
 2. Độ dà y mà n sơn                   Lớ p sơn theo khuyến cá o là 50µm khi khô

Khuyến cáo thi công 2 lớ p.

j. Thờ i gian bả o quả n              6 thá ng ( bả o quả n nơi má t, khô, thông gió ) k.Qui cá ch đó ng gó i               16 L ( PTA : PTB = 12 L : 4 L )

m. Chú ý                                                 Bảo vệ da  và  mặt, và tránh hı́t và o hơi của dung môi.

Sừ   dụng đầy đủ  thông gió

Khuye^ n cá o nên bả o vệ hô ha^ p khi thi công sả n pha^ m trong khu vự c

giớ i hạ n hay khu vự  c thie^ u không khı́. Điệ n trở be^ mặ t: 1 X 106 Ω ~ 9 X 108 Ω

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM HOÀNG BÁCH

So 19 Lac trung, Quan hai ba trung

info.hoangbach@gmail.com

http://nhathausoncongnghiep.com

0906440579

Sản phẩm xem thêm