Liên hệ:

Mr Hùng: 0917.555.342 / 0986.012.168

Để được tư vấn và báo giá thiết bị. 

Đầu doa lỗ tăng chỉnh NBH-2084

Kí hiệu

Đơn giá

BT40-NBH2084

8,000,000

BT50-NBH2084

9,000,000

 

Dao doa lỗ cho máy phay CNC NBH-2084 được sử dụng để  gia công tinh sản phẩm, doa doa lỗ có khả năng tinh chỉnh cao đáp ứng độ chính xác gia công và độ bóng sản phẩm yêu cầu.

 

 

Các loại dao doa Vertex Đài Loan: VT-BT30-B1070VT-BT30-B1070, VT-BT30-B2080, VT-BT30-B3080, VT-BT30-B4070, VT-BT30-B5060, VT-BT30-B6060, VT-BT40-B1075, VT-BT40-B2085, VT-BT40-B3095, VT-BT40-B4085, VT-BT40-B5075, VT-BT40-B6065, VT-BT40-BS70, VT-BT50-B1115, VT-BT50-B2110, VT-BT50-B3125, VT-BT50-B4175, VT-BT50-B5105, VT-BT50-B5180, VT-BT50-B5240, VT-BT50-B6095, VT-BT50-B6170, VT-BT50-B6230, VT-BT50-BS100, VT-BT50-BS200, VT-BT50-BS300, VT-BT50-BS400, VRB25-35LC, VRB32-45LC, VRB32-45LT, VRB40-55LC, VRB40-55LT, VRB40-55LS, VRB52-75LC, VRB52-75LT, VRB52-75LS, VRB68-100LC, VRB68-100LT, VRB68-100LS, VRB90-130LC, VRB90-130LT, VRB90-130LS, VRB120-164LC, VRB120-164LT, VRB120-164LS, VRB160-204LC, VRB160-204LT, VRB160-204LS, VRB200-310L, VRB300-410L, VRB400-510L, VRB500-61L, VRB600-900L, VRB900-1200L, VBHD-BT-30, VBHD-BT-40, VBHD-BT-50, VBHD-SK-40, VBHD-SK-50, VBHD-NT-40, VBHD-NT-50, VBHD-HSK63A, VBHD-HSK100A VBH68-BT40, VBH68-BT50, VBH2084-R8, VBH2084-NT30, VBH2084-NT40, VBH2084-NT50, VBH2084-BT40, VBH2084-BT50, VBH2084-SK40, VBH2084-SK50, VBH2084-MT3, VBH2084-MT4, VBH2084-MT5, VBHU-202, VBHU-203, VBHU-204, VBHU-205, VBHU-206, VBHU-207, VBHU-208, VBHU-209, VBHU-210, VBHU-211, VBHU-212, VBHU-213, VBHU-214, VBH-102, VBH-103, VBH-104, VBH-105, VBH-106, VBH-107, VBH-108, VBH-109, VBH-110, VBH-111, VBH-112, VBH-113, VBH-114, VBHC-R-8-BC-2, VBHC-MT-2-BC-2, VBHC-MT-3-BC-2, VBHC-MT-4-BC-2, VBHC-NT-30-BC-2, VBHC-NT-40-BC-2, VBHC-BT-30-BC-2, VBHC-BT-40-BC-2, VBHC-BT-50-BC-2, VBHC-C-20-BC-2, VBHC-SK-40-BC-2, VBHC-SK-50-BC-2, VBHC-R-8-BC-3, VBHC-MT-2-BC-3, VBHC-MT-3-BC-3, VBHC-MT-4-BC-3, VBHC-NT-30-BC-3, VBHC-NT-40-BC-3, VBHC-BT-30-BC-3, VBHC-BT-40-BC-3, VBHC-BT-50-BC-3, VBHC-C-20-BC-3, VBHC-SK-40-BC-3, VBHC-SK-50-BC-3