Bộ lọc nước RMF system, bơm chân không RMF, RMF vietnam

(1 đánh giá)

Mã SP: MWV1A30G1B060000
Vui lòng gọi

Xuất xứ :RMF

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :07-08-2020 15:04:44

Bảo hành :12 tháng

Bộ lọc nước RMF system, bơm chân không RMF, RMF vietnam

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-TỰ ĐỘNG HÓA

D3 Miến Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh

0938214498

canh.ans@ansvietnam.com

http://webthietbicongnghiep.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
Vacuum Dehydration Unit
Ordering Code Description DOEDIJNS ARTICLE CODE
MWV1A30G1B060000 MINI WATER VAC / MARK II / 3 PHASE Vacuum de-hydration unit,
single housing (single length), vacuum chamber, pump/motor 1,0 cc 400V 0,18kW 50Hz 3-phase, incl. 1 pieces element 30G1B (1µ fibre glass), visual indicator and ACL96R RMF Air Conditioner. Power supply electrical control 3-phase.
9268884
MWV1A30G3B060000 Vacuum pump 230/400V 0,37kW 50Hz 3-phase. Including mounting frame, heated unit 2kW 3-phase. incl. 1 pieces element 30G3B (3µ fibre glass). 9230250
MXWV1A30G1B070100 MAXI WATER VAC/MARKII/3-PHASE Vacuum de-hydration unit,
single housing (single length), vacuum chamber, pump/motor 5,8 cc/8.0cc 400V 0,18kW 50Hz 3-phase, incl. 1 pieces element 30G1B (1µ fibre glass),
visual indicator and ACL96R RMF Air Conditioner. Power supply electrical control 3-phase.
Vacuum pump 230/400V 0,75kW 50Hz 3-phase. Including mounting frame, heated unit 4kW 3-phase.
9293277
MAXI WATER VAC OPTIONS 
MXWV Option P (Table 10) MXWV Option P (Table 10)
Panels, Front and Side panels
9297901
MXWV Option M (Table 10) MXWV Option M (Table 10) Wheels, 4 pieces with brakes 9297902
MXWV Option MP (Table 10) MXWV Option MP (Table 10)
Panels, Front and Side panels/Wheels, 4 pieces with brakes
9297900
BY PASS UNITS
BPU05A20HB000 By-Pass Unit, single short housing, incl.1pc.element 20HB, flow control valve, visual indicator. Pressure range 12-420 bar  9317537
BPU1A30HB000 By-Pass Unit, single housing, incl.1pc.element 30HB, flow control valve, visual indicator. Pressure range 12-420 bar 9317521
BPU2A30HB000 By-Pass Unit, Double housing, single lenght incl.2 elements 30HB, flow control valve, visual indicator. Pressure range 12-420 bar  9317523
BPU1B30HB000 By-Pass Unit, single housing, double lenght incl.2elements 30HB, flow control valve, visual indicator. Pressure range 12-420 bar  9317538
BPU2B30HB000 By-Pass Unit, Double housing, double lenght incl.4 elements 30HB, flow control valve, visual indicator. Pressure range 12-420 bar 9284114
BPU1A30….. Mounting bracket for bulkhead mount or bottom mount. 9331230
BPU1A30….. Mounting bracket for bulkhead mount only. 9318183
BPU2A30….. Mounting bracket for bulkhead mount or bottom mount. 9331217
RMF Mk II 2,25 l/min FLOW CONTROL VALVE 9331170
RMF MANOMETER 0-5,5 BAR GR 5,5-6 BAR YEL 6-10 BAR RED 9318371
BPUS-CMS RETROFIT KIT EXCL. CMS UNIT / FOR MINERAL BASED FLUIDS 9262309
BY PASS / LUBRICATION OIL UNITS
BPL1A26XB001 By-pass unit low pressure, single length, incl. 1 element 26XB unit equipped with mounting bracket 9317580
BY PASS WITH H2o Sorb
BPUW1A30HB000A By-pass unit low pressure, single length, incl.1pc.element 30HB, flow control valve, With a pre filter H2O Sorb (0,54 liter) fitted  9232118
BPUW2A30HB000A By-pass unit low pressure,double  housing, single length, incl.2 pc
30HB,flow control valve, with a pre filter H2O Sorb (0,54 liter) fitted
9299937
BPUW1B30HB000A By-pass unit low pressure, double length, incl.2pc.element 30HB, flow control valve, With a pre filter H2O Sorb (0,54 liter) fitted 9261235
BPUW2B30HB000A By-pass unit low pressure, double housing, double length, incl.4pc.
30HB,flow control valve, With a pre filter H2O Sorb (0,54 liter) fitted
9299938
OFF LINE UNITS - Single Length
OLU1A30HB00000 Off-Line Unit, single housing, pump/motor 1,6 cc 230/400V 50Hz 3-phase, incl. 1pc. element
30HB, visual indicator and mounting plate.
9317526
OLU2A30HB01000 Off-Line Unit, twin housing, pump/motor 3,15 cc 230/400V 50Hz 3-phaseincl. 2 pcs. element
30HB, visual indicator and mounting plate.
9317549
OLU4A30HB02000 Off-Line Unit, quadrouple housing, pump/motor 6,1 cc 0,29kW                     9317564
230/400V 50Hz 3-phase, incl. 4pcs. element 30HB, visual indicator and base mounted drain box.
9317564
Housing Double Length
OLU1B30HB01000 Off-Line Unit, single housing (double length), pump/motor 3,15 cc
230/400V 0,18kW 50Hz 3-phase, incl. 2pcs. element 30HB, visual indicator and mounting plate
9317527
OLU2B30HB02000 Off-Line Unit, twin housing (double length), pump/motor 6,1 cc
230/400V 0,29kW  50Hz 3-phase, incl. 4pcs. element 30HB, visual indicator and mounting plate.
9317550
OLU4B30HB04000 Off-Line Unit, quadrouple housing (double length), pump/motor 11,3 cc
230/400V 0,37kW 50Hz 3-phase, incl. 8 pcs. element 30HB, visual indicator and base mounted drain box.
9317571
WATER ABSORBING OFF LINE UNITS - 3-phase
OLUW1A30HB00000A Off-Line Unit, single housing (single length), pump/motor 1,6 cc
230/400V 0,18kW 50Hz 3-phase.  Incl. 1pc. element 30HB, visual indicator and mounting plate. With a pre filter H2O Sorb (0,54 liter) fitted
9317591
OLUW2A30HB01000A Off-Line Unit, twin housing (single length), pump/motor 3,15 cc
230/400V 0,18kW  50Hz 3-phase, incl. 2pcs. element 30HB, visual indicator and mounting plate.With a pre filter H2O Sorb (0,54 liter) fitted
9317779
OLUW4A30HB02000A Off-Line Unit, quadrouple housing (single length), pump/motor 5,8 cc
230/400V 0,18kW  50Hz 3-phase, incl. 4pcs. element 30HB, visual indicator and mounting plate.With a pre filter H2O Sorb (0,54 liter) fitted
9295010
OLUW1B30HB01000A Off-Line Unit, single housing (double length), pump/motor 3,15 cc
230/400V 0,18kW 50Hz 3-phase, incl. 2pcs. element 30HB, visual indicator and mounting plate.With a pre filter H2O Sorb (0,54 liter) fitted
9317592
OLUW2B30HB02000A Off-Line Unit, twin housing (double length), pump/motor 5,8 cc
230/400V 0,18kW  50Hz 3-phase, incl. 4pcs. element 30HB, visual indicator and mounting plate.With a pre filter H2O Sorb (0,54 liter) fitted
9317787
OLUW4B30HB04000A Off-Line Unit, quadrouple housing (double length), pump/motor 11,3cc
230/400V 0,37kW 50Hz 3-phase, incl. 8pcs. element 30HB, visual indicator and base mounted drain box. With a pre filter H2O Sorb (0,54 liter) fitted.
9317677

 

 

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-TỰ ĐỘNG HÓA

D3 Miến Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh

canh.ans@ansvietnam.com

http://webthietbicongnghiep.com

0938214498