Liên hệ: 0931 49 6769

Cân kỹ thuật 5kg sai số 0.01g B5000
Model: B5000

Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật cân 5kg/0.01g B5000:

- Khả năng cân tối đa: 5000g (5kg)

- Sai số: 0.01g

- Đường kính đĩa cân: 18x18cm

- Đơn vị: g,kg, ct, oz, ozt, lb, tol, dwt, mm

- Chức năng: cân trọng lượng, trừ bì, đếm số lượng

Công dụng của cân:

- Nút on/off: có tác dụng tắt, mở cân

- Nút Unit: lựa chọn các đơn vị để cân.

- Nút PCS: chức năng đếm mẫu

 - Nút Cal: chức năng hiệu chuẩn ngoài bằng quả cân chuẩn

- Nút Tare/Zero: chức năng trừ bì, đưa cân về 0.