FMS CR212 cảm biến lực căng force sensor for pulley

Liên hệ tư vấn:

  phone contact 0938214498

Đại lý phân phối FMS-TECHNOLOGY tại VIETNAM

Xuất xứ: 100 % SWISS – THỤY SỸ

FMS CR212 cảm biến

Xuất xứ Thương Hiệu  Model
100% Switzerland Origin FMS Vietnam Model: RMGZ100C.H14
Force sensor
100% Switzerland Origin FMS Vietnam Model: CR212.500.PH
Compact force sensor
for pulley, size 212, pilot hole for centr.

FMS CR212 cảm biến

100% Switzerland Origin FMS Vietnam Model: EMGZ309.S
MEASURING AMPLIFIER
Digital, panel mount
100% Switzerland Origin FMS Vietnam Model: CR212.125
Compact force sensor
for pulley, size 212
Note: Confirm FL or PH once placing order
100% Switzerland Origin FMS Vietnam Model: RMGZ100C.100
FORCE SENSORS FOR PULLEY
100% Switzerland Origin FMS Vietnam Model: EMGZ306A.CAL
MEASURING AMPLIFIERS
100% Switzerland Origin FMS Vietnam Model: RMGZ100C.10 Sensor
Force sensor

Model: CR212.FL.125 Sensor
Compact force sensor for pulley, size 212, flat mount

Model: CR212.PH.125 Sensor
Compact force sensor for pulley, size 212, pilot hole for centr

100% Switzerland Origin FMS Vietnam Model: RMGZ100C.50.H14 Sensor
Force sensor

Model: RMGZ100C.300 Sensor
Force sensor

FMS CR212 cảm biến