KSHES8X15
KSHES10X20
KSHES12X22
KSHES8X15-2-H-ZC130-A1
KSHES8X15-2-H-ZC130-B1
KSHES8X15-2-H-ZC153-A1
KSHES8X15-2-H-ZC153-B1
KSHES8X15-2-H-CS5T-A1
KSHES8X15-2-H-CS5T-B1
KSHES8X15-2-H-CS11T-A1
KSHES8X15-2-H-CS11T-B1
KSHES8X15-2-HS-ZC130-A1
KSHES8X15-2-HS-ZC130-B1
KSHES8X15-2-HS-ZC153-A1
KSHES8X15-2-HS-ZC153-B1
KSHES8X15-2-HS-CS5T-A1
KSHES8X15-2-HS-CS5T-B1
KSHES8X15-2-HS-CS11T-A1
KSHES8X15-2-HS-CS11T-B1
KSHES8X15-3-H-ZC130-A1
KSHES8X15-3-H-ZC130-B1
KSHES8X15-3-H-ZC153-A1
KSHES8X15-3-H-ZC153-B1
KSHES8X15-3-H-CS5T-A1
KSHES8X15-3-H-CS5T-B1
KSHES8X15-3-H-CS11T-A1
KSHES8X15-3-H-CS11T-B1
KSHES8X15-3-HS-ZC130-A1
KSHES8X15-3-HS-ZC130-B1
KSHES8X15-3-HS-ZC153-A1
KSHES8X15-3-HS-ZC153-B1
KSHES8X15-3-HS-CS5T-A1
KSHES8X15-3-HS-CS5T-B1
KSHES8X15-3-HS-CS11T-A1
KSHES8X15-3-HS-CS11T-B1
KSHES10X20-2-H-ZC130-A1
KSHES10X20-2-H-ZC130-B1
KSHES10X20-2-H-ZC153-A1
KSHES10X20-2-H-ZC153-B1
KSHES10X20-2-H-CS5T-A1
KSHES10X20-2-H-CS5T-B1
KSHES10X20-2-H-CS11T-A1
KSHES10X20-2-H-CS11T-B1
KSHES10X20-2-HS-ZC130-A1
KSHES10X20-2-HS-ZC130-B1
KSHES10X20-2-HS-ZC153-A1
KSHES10X20-2-HS-ZC153-B1
KSHES10X20-2-HS-CS5T-A1
KSHES10X20-2-HS-CS5T-B1
KSHES10X20-2-HS-CS11T-A1
KSHES10X20-2-HS-CS11T-B1
KSHES10X20-3-H-ZC130-A1
KSHES10X20-3-H-ZC130-B1
KSHES10X20-3-H-ZC153-A1
KSHES10X20-3-H-ZC153-B1
KSHES10X20-3-H-CS5T-A1
KSHES10X20-3-H-CS5T-B1
KSHES10X20-3-H-CS11T-A1
KSHES10X20-3-H-CS11T-B1
KSHES10X20-3-HS-ZC130-A1
KSHES10X20-3-HS-ZC130-B1
KSHES10X20-3-HS-ZC153-A1
KSHES10X20-3-HS-ZC153-B1
KSHES10X20-3-HS-CS5T-A1
KSHES10X20-3-HS-CS5T-B1
KSHES10X20-3-HS-CS11T-A1
KSHES10X20-3-HS-CS11T-B1
KSHES12X22-2-H-ZC130-A1
KSHES12X22-2-H-ZC130-B1
KSHES12X22-2-H-ZC153-A1
KSHES12X22-2-H-ZC153-B1
KSHES12X22-2-H-CS5T-A1
KSHES12X22-2-H-CS5T-B1
KSHES12X22-2-H-CS11T-A1
KSHES12X22-2-H-CS11T-B1
KSHES12X22-2-HS-ZC130-A1
KSHES12X22-2-HS-ZC130-B1
KSHES12X22-2-HS-ZC153-A1
KSHES12X22-2-HS-ZC153-B1
KSHES12X22-2-HS-CS5T-A1
KSHES12X22-2-HS-CS5T-B1
KSHES12X22-2-HS-CS11T-A1
KSHES12X22-2-HS-CS11T-B1
KSHES12X22-3-H-ZC130-A1
KSHES12X22-3-H-ZC130-B1
KSHES12X22-3-H-ZC153-A1
KSHES12X22-3-H-ZC153-B1
KSHES12X22-3-H-CS5T-A1
KSHES12X22-3-H-CS5T-B1
KSHES12X22-3-H-CS11T-A1
KSHES12X22-3-H-CS11T-B1
KSHES12X22-3-HS-ZC130-A1
KSHES12X22-3-HS-ZC130-B1
KSHES12X22-3-HS-ZC153-A1
KSHES12X22-3-HS-ZC153-B1
KSHES12X22-3-HS-CS5T-A1
KSHES12X22-3-HS-CS5T-B1
KSHES12X22-3-HS-CS11T-A1
KSHES12X22-3-HS-CS11T-B1

 

Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline, zalo, skype: 0985288164 ( Mr.Hải )
Email: hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.giamchankhinen.com