OEMXT 3/4 x 1
LROEMXT 3/4 x 1
OEMXT 3/4 x 2
LROEMXT 3/4 x 2
OEMXT 3/4 x 3
OEMXT 1.5M x 1
LROEMXT 1.5M x 1
OEMXT 1.5M x 2
LROEMXT 1.5M x 2
OEMXT 1.5M x 3
LROEMXT 3/4 x 1
LROEMXT 3/4 x 2
LROEMXT 3/4 x 3
LROEMXT 1.5M x 1
LROEMXT 1.5M x 2
LROEMXT 1.5M x 3
LROEMXT 45M x 1
LROEMXT 45M x 2
LROEMXT 45M x 3
LROEMXT 3 /4 x 1 CM(S)
LROEMXT 1.5M x 1 CM(S)
LROEMXT 3/4 x 2 CM(S)
LROEMXT 1.5M x 2 CM(S)
OEMXT 3/4 x 3 CM(S)
OEMXT 1.5M x 3 CM(S)
LROEMXT 1 1/8 x 1
OEMXT 1 1/8 x 2
LROEMXT 1 1/8 x 2
OEMXT 1 1/8 x 4
OEMXT 1 1/8 x 6
LROEMXT 2.0M x1
OEMXT 2.0M x 2
LROEMXT 2.0M x2
OEMXT 2.0M x 4
OEMXT 2.0M x 6
LROEMXT 1 1/8 x 1
LROEMXT 1 1/8 x 2
OEMXT 1 1/8 x 4
OEMXT 1 1/8 x 6
LROEMXT 2.0M x 1
LROEMXT 2.0M x 2
OEMXT 2.0M x 4
OEMXT 2.0M x 6
(LR)OEMXT 1 1/8 x 2 CM(S)
(LR)OEMXT 2.0M x 2 CM (S)
OEMXT 1 1/8 x 4 CM(S)
OEMXT 2.0M x 4 CM(S)
OEMXT 1 1/8 x 6 CM(S)
OEMXT 2.0M x 6 CM(S)
FM 2 1/2 - 12
FM M64 x 2
OEM 3.0M x 2
OEM 3.0M x 3.5
OEM 3.0M x 5
OEM 3.0M x 6.5
OEM 4.0M x 2
OEM 4.0M x 4
OEM 4.0M x 6
OEM 4.0M x 8
OEM 4.0M x 10
OEM 3.0M x 2
OEM 3.0M x 3.5
OEM 3.0M x 5
OEM 3.0M x 6.5
OEM 4.0M x 2
OEM 4.0M x 4
OEM 4.0M x 6
OEM 4.0M x 8
OEM 4.0M x 10
OEM 3.0M x 2 CM(S)
OEM 3.0M x 3.5 CM(S)
OEM 3.0M x 5 CM(S)
OEM 3.0M x 6.5 CM(S)
OEM 4.0M x 2 CM(S)
OEM 4.0M x 4 CM(S)
OEM 4.0M x 6 CM(S)
OEM 4.0M x 8 CM(S)
OEM 4.0M x 10 CM(S)
FM M85 x 2
FM M115 x 2
SC 1 3/4 - 12
SC M2 1/2 - 12
SC 2 1/2 - 12 x 2
SC M2 1/2 - 12 x 2
SC 2 1/2 - 12 x 6
SC M42 x 1.5 x 1
SC M42 x 1.5 x 2
SC M42 x 1.5 x 3
SC M64 x 2 x 2
SC M64 x 2 x 4
SC M64 x 2 x 6

 

Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline, zalo, skype: 0985288164 ( Mr.Hải )
Email: hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.giamchankhinen.com