:

- Là loại keo chịu nhiệt, chống cháy nổ .

- Hiện Được sử dụng nhiều trong lĩnh vực điện tử

Các mã keo Maxbond :

- Maxbond B-508W

- Maxbond 1603 HFR – HS

Keo maxbond