Kích thuỷ lực 300 tấn hành trình 150mm

Model: DYG-300150

Phù hợp: TCVN 9393 : 2012 "Cọc – Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục"

 

1. Thông số kỹ thuật: 

- Khả năng nâng max: 300 tấn

- Hành trình nâng max: 150mmm

- Trọng lượng kích: 180Kg

- Đương kính 325cm

- Chiều cao: 360cm