Thông số kỹ thuật:
- Dải đo: 2.5~99999rpm
- Độ phân giải: 0.1rpm (2.5 ~ 999.9rpm)
                           1rpm (1000 ~ 99999rpm) 
- Độ chính xác: ± (0.1%n + 5d)rpm 
- Công suất laser: CLASSII 2-5mW
- Tốc độ lấy mẫu: 1 lần / giây
- Kiểm tra khoảng cách: 50 – 500mm
- Chế độ tự động tắt

- Màn hình hiển thị LCD
- Đo giá trị: MIN/MAX/AVG ghi dữ liệu 
- Môi trường hoạt động: 0~50ºC,32~122ºF