Máy hãm (Thắng) dây thủy lực 2 trống 3 tấn BOYU TY1x30D-1800

Sử dụng kéo cáp đường dây 220kV ở vùng núi và đồi núi và có thể được sử dụng để kéo dây cáp OPGW hoặc ADSS ở nhiều địa hình khác nhau.