RRL152-3030LH | RRL160-3038LH | Quạt khí nóng | Circulation blowers for hot air| EBMPapst Vietnam

(1 đánh giá)

Mã SP: RRL152-3030LH | RRL1
Vui lòng gọi

Xuất xứ :EBM Papst Vietnam | Greentech Viet Nam

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :14-01-2021 19:05:13

RRL152-3030LH | RRL160-3038LH | Quạt khí nóng | Circulation blowers for hot air| EBMPapst Vietnam

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

0935 04 1313

[email protected]

http://greentechvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
Weight 1.10 kg
Insulation class "H"
Installation position Shaft horizontal
Storage Sintered sleeve bearing with lubricant reservoir
Cable Flat plug 6.3 x 0.8

 

Circulation blowers for hot air

The circulation blower for hot air and the drive motor that powers it are designed to withstand high ambient temperatures with no impairment of function and to guarantee a long service life.

 
 
 
 

23 circulation blowers for hot air found.

Type
  in m³/h in V in Hz in min-1  
190 230 50 2000 AC
170 230 50 1800 AC
1265 230 50 2700 AC
  1395 230 60 3000 AC
  1265 400 50 2700 AC
  1395 400 60 3000 AC
200 230 50 2400 AC
235 230 50 2400 AC
235 230 50 2800 AC
235 230 50 2800 AC
450 230 50 2600 AC
  495 230 60 2850 AC
270 230 50 1970 AC
270 230 50 1970 AC
420 230 50 2530 AC
420 230 50 2530 AC
410 230 50 2540 AC
410 230 50 2540 AC
520 230 50 2500 AC
520 230 50 2500 AC
600 230 50 2400 AC
600 230 50 2400 AC
200 230 50 2000 AC
100 230 50 2000 AC
170 230 50 1700 AC
200 230 50 2200 AC
210 230 50 1600 AC
Legend
qV = Air flow
UN = Nominal voltage
f = Frequency
n = Speed
AC/DC = Type of voltage
 
 

Circulation blowers for hot air

The circulation blower for hot air and the drive motor that powers it are designed to withstand high ambient temperatures with no impairment of function and to guarantee a long service life.

 
 
 
 

23 circulation blowers for hot air found.

Type
  in m³/h in V in Hz in min-1  
190 230 50 2000 AC
170 230 50 1800 AC
1265 230 50 2700 AC
  1395 230 60 3000 AC
  1265 400 50 2700 AC
  1395 400 60 3000 AC
200 230 50 2400 AC
235 230 50 2400 AC
235 230 50 2800 AC
235 230 50 2800 AC
450 230 50 2600 AC
  495 230 60 2850 AC
270 230 50 1970 AC
270 230 50 1970 AC
420 230 50 2530 AC
420 230 50 2530 AC
410 230 50 2540 AC
410 230 50 2540 AC
520 230 50 2500 AC
520 230 50 2500 AC
600 230 50 2400 AC
600 230 50 2400 AC
200 230 50 2000 AC
100 230 50 2000 AC
170 230 50 1700 AC
200 230 50 2200 AC
210 230 50 1600 AC
Legend
qV = Air flow
UN = Nominal voltage
f = Frequency
n = Speed
AC/DC = Type of voltage
 
 

 

Type
  in mm cfm in dB(A) in Hz in V   in Bel
220 x 200 x 51 553.7 66   16 .. 36 DC 7.4
220 x 200 x 51 465.3 62   16 .. 30 DC 7.1
220 x 200 x 51 718.6 72   36 .. 72 DC 8.2
220 x 200 x 51 553.7 66   36 .. 72 DC 7.4
220 x 200 x 51 465.3 62   36 .. 57 DC 7.1
25 x 25 x 8 2.7 23   10 .. 14 DC 4.4
25 x 25 x 8 2 15   10 .. 14 DC  
25 x 25 x 8 2.7 23   4.5 .. 5.5 DC 4.4
25 x 25 x 8 1.4 5   4.5 .. 5.5 DC  
25 x 25 x 8 2.1 16   4.5 .. 5.5 DC  
92 x 92 x 38 86 55   7 .. 15 DC 6.4
92 x 92 x 38 139.6 69   6 .. 13.8 DC 7.8
92 x 92 x 38 164.9 73   6 .. 13.8 DC 8.2
92 x 92 x 38 76.6 51   7 .. 13.8 DC 6.1
92 x 92 x 38 86 55   12 .. 30 DC 6.4
92 x 92 x 38 139.6 69   12 .. 27.6 DC 7.8
92 x 92 x 38 164.9 73   12 .. 27.6 DC 8.2
92 x 92 x 38 76.6 51   11 .. 28 DC 6.1
92 x 92 x 38 86 55   36 .. 53 DC 6.4
92 x 92 x 38 139.6 69   20 .. 58 DC 7.8
92 x 92 x 38 164.9 73   20 .. 58 DC 8.2
92 x 92 x 38 76.6 51   36 .. 56 DC 6.1
92 x 92 x 38 159 64   7 .. 13,2 DC 7.6
92 x 92 x 38 159 64   14 .. 26,4 DC 7.6
92 x 92 x 38 159 64   36 .. 56 DC 7.6
92 x 92 x 38 138.4 59   36 .. 56 DC 7
92 x 92 x 32 54.8 38   6 .. 15 DC 5.1
92 x 92 x 32 78.3 48   6 .. 15 DC 5.9
92 x 92 x 32 63 42   6 .. 15 DC 5.4
92 x 92 x 32 33 24   6 .. 15 DC 4.1
92 x 92 x 32 40.1 29   6 .. 15 DC 4.5
92 x 92 x 32 47.1 35   6 .. 15 DC 4.7
92 x 92 x 32 54.8 38   12 .. 28 DC 5.1
92 x 92 x 32 78.3 50   12 .. 28 DC 6
92 x 92 x 32 63 42   12 .. 28 DC 5.4
92 x 92 x 32 47.1 35   12 .. 28 DC 4.7
92 x 92 x 32 47.1 37   36 .. 60 DC 5.2
92 x 92 x 32 54.8 38   36 .. 60 DC 5.1
92 x 92 x 32 78.3 50   36 .. 58 DC 6
92 x 92 x 32 47.1 35   36 .. 60 DC 4.7
92 x 92 x 25 49.5 32   8 .. 15 DC 4.7
92 x 92 x 25 49.5 32   8 .. 15 DC 4.7
92 x 92 x 25 55.4 36   8 .. 15 DC 5
92 x 92 x 25 60.1 39   8 .. 13.2 DC 5.1
92 x 92 x 25 35.9 23   8 .. 15 DC 4
92 x 92 x 25 42.4 28   8 .. 15 DC 4.3
92 x 92 x 25 42.4 28   8 .. 14 DC 4.3
92 x 92 x 25 49.5 32   8 .. 12.6 DC 4.7
92 x 92 x 25 55.4 36   8 .. 15 DC 5
92 x 92 x 25 60.1 39   8 .. 13.2 DC 5.1
92 x 92 x 25 60.1 39   8 .. 15 DC 5.1
92 x 92 x 25 35.9 23   8 .. 15 DC 4
92 x 92 x 25 42.4 28   8 .. 15 DC 4.3
92 x 92 x 25 49.5 32   18 .. 28 DC 4.7
92 x 92 x 25 55.4 36   18 .. 26 DC 5
92 x 92 x 25 60.1 39   18 .. 26 DC 5.1
92 x 92 x 25 60.1 39   18 .. 28 DC 5.1
92 x 92 x 25 35.9 23   18 .. 28 DC 4
92 x 92 x 25 42.4 28   18 .. 28 DC 4.3
92 x 92 x 25 55.4 36   18 .. 26 DC 5
92 x 92 x 25 60.1 39   18 .. 26 DC 5.1
92 x 92 x 25 60.1 39   18 .. 28 DC 5.1
92 x 92 x 25 35.9 23   18 .. 28 DC 4
92 x 92 x 25 42.4 28   18 .. 28 DC 4.3
92 x 92 x 25 49.5 32   36 .. 56 DC 4.7
40 x 40 x 20 5.9 18   4.5 .. 5.5 DC 3.8
40 x 40 x 20 5.9 18   10 .. 14 DC 3.8
40 x 40 x 20 5.9 18   20 .. 28 DC 3.8
92 x 92 x 38 43 35 60 115 AC 4.6
92 x 92 x 38 43 36 60 115 AC 4.7
92 x 92 x 38 39.5 32 50 230 AC 4.4
92 x 92 x 38 39.5 33 50 230 AC 4.5
92 x 92 x 38 52.4 41 60 115 AC 5.1
92 x 92 x 38 52.4 42 60 115 AC 5.2
92 x 92 x 38 44.2 36 50 230 AC 4.8
92 x 92 x 38 44.2 37 50 230 AC 4.9
92 x 92 x 38 31.8 26 60 115 AC 3.9
92 x 92 x 38 35.3 29 60 115 AC 4.2
92 x 92 x 38 28.9 24 50 230 AC 3.7
92 x 92 x 38 31.8 26 50 230 AC 3.9
92 x 92 x 25 41.2 40 60 115 AC 5.1
92 x 92 x 25 23 27 60 115 AC 4
92 x 92 x 25 31.2 34 60 115 AC 4.6
92 x 92 x 25 41.2 40 60 115 AC 5.1
92 x 92 x 25 23 27 60 115 AC 4
92 x 92 x 25 31.2 34 60 115 AC 4.6
92 x 92 x 25 34.8 35 50 230 AC 4.7
92 x 92 x 25 18.3 24 50 230 AC 3.8
92 x 92 x 25 26.5 29 50 230 AC 4.2
92 x 92 x 25 34.8 35 50 230 AC 4.7
92 x 92 x 25 18.3 24 50 230 AC 3.8
92 x 92 x 25 26.5 29 50 230 AC 4.2
40 x 40 x 10 4.7 22.1   4.5 .. 5.5 DC 4.4
40 x 40 x 10 5.3 26   4.5 .. 5.5 DC 4.6
119 x 119 x 38 182.6 65   9 .. 15 DC 7.2
119 x 119 x 38 209.1 67   9 .. 14 DC 7.4
119 x 119 x 38 153.1 60   9 .. 15 DC 6.8
119 x 119 x 38 294.5 76   16 .. 30 DC 8.5
119 x 119 x 38 335.7 78   16 .. 30 DC 8.9
119 x 119 x 38 182.6 65   16 .. 30 DC 7.2
119 x 119 x 38 209.1 67   16 .. 30 DC 7.4
119 x 119 x 38 229.7 70   16 .. 30 DC 7.6
119 x 119 x 38 259.2 73   16 .. 30 DC 8.1
119 x 119 x 38 153.1 60   16 .. 30 DC 6.8
119 x 119 x 38 294.5 76   36 .. 60 DC 8.5
119 x 119 x 38 335.7 78   36 .. 60 DC 8.9
119 x 119 x 38 182.6 65   36 .. 60 DC 7.2
119 x 119 x 38 209.1 67   36 .. 60 DC 7.4
119 x 119 x 38 229.7 70   36 .. 60 DC 7.6
119 x 119 x 38 259.2 73   36 .. 60 DC 8.1
119 x 119 x 38 153.1 60   36 .. 60 DC 6.8
40 x 40 x 10 4.7 22.1   10 .. 14 DC 4.4
40 x 40 x 10 4.7 22.1   10 .. 14 DC 4.4
40 x 40 x 10 5.3 26   10 .. 14 DC 4.6
40 x 40 x 10 5.3 26   10 .. 14 DC 4.6
40 x 40 x 10 3.5 17   10 .. 14 DC 3.8
40 x 40 x 10 3.5 17   10 .. 14 DC 3.8
40 x 40 x 20 8 29   10 .. 14 DC 4.7
40 x 40 x 25 11.2 39   8 .. 14 DC 5.5
40 x 40 x 25 13 43   8 .. 13.5 DC 5.8
40 x 40 x 25 14.1 46   8 .. 13.5 DC 6.1
40 x 40 x 20 5.9 18   10 .. 14 DC 3.8
40 x 40 x 10 4.7 22.1   20 .. 28 DC 4.4
40 x 40 x 10 5.3 26   21.6 .. 26.4 DC 4.4
40 x 40 x 20 8 29   20 .. 26.5 DC 4.7
40 x 40 x 25 11.2 39   18 .. 27 DC 5.5
40 x 40 x 25 13 43   18 .. 27 DC 5.8
40 x 40 x 25 14.1 46   18 .. 27 DC 6.1
119 x 119 x 38 94.2 44   6 .. 15 DC 5.3
119 x 119 x 38 106 49   6 .. 15 DC 5.7
119 x 119 x 38 139.6 57   7 .. 14 DC 6.5
119 x 119 x 38 94.2 44   12 .. 31,5 DC 5.3
119 x 119 x 38 106 49   12 .. 31,5 DC 5.7
119 x 119 x 38 139.6 57   12 .. 28 DC 6.5
119 x 119 x 38 94.2 44   12 .. 31,5 DC 5.3
119 x 119 x 38 94.2 44   36 .. 60 DC 5.3