SY3160-5MO | SMC SY3160-5MO | Hộp phân phối khí SY3160 | SMC Manifold | SMC Vietnam |

(1 đánh giá)

Mã SP: SY3160-5MO-M5
Vui lòng gọi

Xuất xứ :SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :23-03-2021 10:27:05

SY3160-5MO | SMC SY3160-5MO | Hộp phân phối khí SY3160 | SMC Manifold | SMC Vietnam |

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

0935 04 1313

sales@greentechvn.com

http://greentechvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

AL40-04-2 2

AL40-04-2-A 2

AL40-04-23 10

AL40-04-3-A 10

AL40-04-8 2

AL40-04-8-A 2

AL40-02 2

AL40-02-A

Product name Series Type  
Modular F.R.L. Unit AC-A AC
Modular F.R.L. Unit AC-A/AC-B AC
Air Combination (AF+ARG+AL) ACG ACG
Related Equipment AD AD600
Related Equipment AD AD402
Heavy Duty Auto Drain ADH ADH4000
Motor Operated Auto Drain ADM ADM200
Liquid Collector: Exhaust Pressure Type AEP100 AEP100-02
Large Flow Air Filter AF AF900
Large Flow Air Filter AF AF800
Air Filter AF-A AF
Micro Mist Separator AFD-A AFD
Main Line Filter AFF AFF
Filter for Vacuum AFJ AFJ
Mist Separator AFM-A AFM
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AK AK14PAT
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (High flow: Tied-diaphragm) AK AK12PA
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow: Tied-diaphragm) AK AK15PA
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow) AK AK10PA
Check Valves Made to Order Specifications AK XTO-674
Check Valves Made to Order Specifications AK INA-14-85-□
Check Valves Made to Order Specifications AK INA-14-47-□
Check Valves Made to Order Specifications AK INA-14-290
Bushing Type Check Valve with One-touch Fittings AK AKB
Bushing Type Check Valve with One-touch Fittings AK AKH
Check Valve AK AK6000
Check Valve AK AK4000
Check Valve AK AK2000
Process Gas Diaphragm Valve (Air Operated Type) AK/BP AK3542
Single Stage Regulator for General Applications (High flow: Tied-diaphragm) AK/BP AK9200
Single Stage Regulator for General Applications (High flow: Tied-diaphragm) AK/BP AK1200
Single Stage Regulator for General Applications (High flow) AK/BP AK1300
Single Stage Regulator for General Applications (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AK/BP AK1400T
Single Stage Regulator for General Applications (Low flow: Tied-diaphragm) AK/BP AK1500
Single Stage Regulator for General Applications (Low to intermediate flow) AK/BP AK1000
For General Applications Diaphragm Valve (Manually Operated Type) AK/BP AK4652
For General Applications Diaphragm Valve (Manually Operated Type) AK/BP AK3652
Welded Connection Series Back Pressure Regulator for Ultra High Purity AK/BP BP1000
Back Pressure Regulator for General Applications AK/BP BP1000
Two Stage Regulator for General Applications (Low flow: Tied-diaphragm) AK/BP AK1700
Process Gas Diaphragm Valve (Air Operated Type) AK/BP AK4542
Lubricator AL AL
Large Flow Lubricator AL AL900
Large Flow Lubricator AL AL800
Lubricator AL-A AL
Booster Lube ALB ALB900
D. P. Lube ALD ALD
Auto Feed Lube ALF/ALT ALF
Oil Distributor ALF/ALT VA
Oil Distributor ALF/ALT VB
Auto Feed Tank ALF/ALT ALT-5, -9
Impulse Lubricator ALIP ALIP
Impulse Lubricator Manifold ALIP ALIM
Mist Separator AM AM
Exhaust Cleaner AMC AMC
Micro Mist Separator AMD AMD
Super Mist Separator AME AME
Odor Removal Filter AMF AMF
Water Separator AMG AMG
Micro Mist Separator with Pre-filter AMH AMH
Drain Separator for Vacuum AMJ AMJ
Exhaust Cleaner for Clean Room AMP AMP
MR Unit (Regulator with Mist Separator) AMR AMR
Exhaust Cleaner for Vacuum AMV AMV
Exhaust Cleaner for Vacuum AMV AMV
Silencer: High Noise Reduction Type AN AN□02
40dB(A)High Noise Reduction Type AN ANA1
Silencer: BC Sintered Body Type AN AN
Silencer: Metal Case Type AN 25
38dB(A)High Noise Reduction Type AN ANB1
Silencer: Metal Body Type AN AN□00
Silencer: Compact Resin Type/Male Thread AN AN□
Silencer: Compact Resin Type/One-touch Fitting Connection AN AN□-C
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: Metal seated) AP AP3260
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: For high flow) AP AP3900
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: For high flow) AP AP3800
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: For high pressure and high flow) AP AP3100
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For low pressure) AP AP3500
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For low pressure) AP AP4500
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For high pressure) AP AP3000
Diaphragm Valve for Ultra High Purity(Air operated type: For high pressure and high flow) AP AP3113
Diaphragm Valve for Ultra High Purity(Air operated type: For high pressure and high flow) AP AP3130
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For high flow) AP AP3700
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: Two Step) AP AP3571
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: Two Step) AP AP4571
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: Metal seated) AP AP3200
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (High flow: Tied-diaphragm) AP AZ12PA
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AP AZ14PAT
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow: Tied-diaphragm) AP AZ15PA
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow) AP AZ10PA
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (High flow: Tied-diaphragm) AP AP12PA
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow: Tied-diaphragm) AP AP15PA
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AP AP14PAT
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow) AP AP10PA
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type) AP AP3600
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type) AP AP4600
Flow Switch (For high flow) AP AP74B
Flow Switch AP AP74
Vacuum Generator Module AP AP72
Vacuum Generator Module AP AP71
Vacuum Generator AP AP70
Vacuum Generator AP AP7
Check Valve AP AP64
Single Stage Compact Regulator for Ultra High Purity AP/SL/AP/AZ AP500
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Delivery of sub-atmospheric pressure) AP/SL/AP/AZ AZ1100
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AZ9200
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AZ1200
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow) AP/SL/AP/AZ AZ1300
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AZ1400T
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AZ1500
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow) AP/SL/AP/AZ AZ1000
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Springless design) AP/SL/AP/AZ SL5800
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Springless design) AP/SL/AP/AZ SL5400
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Springless design) AP/SL/AP/AZ SL5500
Single Stage Compact Regulator for Ultra High Purity (Springless design) AP/SL/AP/AZ SL5200
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Bulk gas delivery) AP/SL/AP/AZ AP9100
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Bulk gas delivery) AP/SL/AP/AZ AP9000
Two Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP2700
Two Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP1700
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Delivery of sub-atmospheric pressure) AP/SL/AP/AZ AP1100
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP1200
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow) AP/SL/AP/AZ AP1000
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP1500
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP1400T
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP1900
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow) AP/SL/AP/AZ AP1600
Pressure Control Valve AP100 AP100
Quick Exhaust Valve with One-touch Fittings AQ AQ240F
Quick Exhaust Valve with One-touch Fittings AQ AQ340F
Quick Exhaust Valve AQ AQ
Pilot Operated Regulator AR AR9
Pilot Operated Regulator AR AR6
Pilot Operated Regulator AR AR4
Pilot Operated Regulator AR AR8
Regulator AR-A AR
Regulator AR-A/AR-B AR
Regulator with Built-in Pressure Gauge ARG ARG
Filter Regulator with Built-in Pressure Gauge with Back Flow Mechanism ARG With Backflow Function ARG
Miniature Regulator ARJ1020F ARJ1020F
Miniature Regulator ARJ210 ARJ210
Miniature Regulator ARJ310 ARJ310
Miniature Regulator with One-touch Fitting ARJ310 ARJ310F
Compact Manifold Regulator/Centralized Supply Type ARM10/11 ARM11
Regulator/Single Unit Type (Standard Type) ARM10/11 ARM10
Manifold Regulator ARM1000/2000 ARM
Manifold Regulator ARM2500/3000 ARM
Compact Manifold Regulator/Centralized Supply Type ARM5 ARM5
Direct Operated Precision Regulator/Modular Type ARP ARP
Compact Regulator ARX ARX20
Regulator with Backflow Function AR□K-B AR□K
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS42□1F
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS43□1F
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS33□1F
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS23□1F
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS13□1F
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS32□1F
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS22□1F
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS12□1F
Speed Controller with One-touch Fitting AS Push-lock Type AS22□1F
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type AS Push-lock Type AS13□1F
Speed Controller with One-touch Fitting/Elbow Type AS Push-lock Type AS12□1F
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type AS Push-lock Type AS43□1F
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type AS Push-lock Type AS23□1F
Speed Controller with One-touch Fitting AS Push-lock Type AS42□1F
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type AS Push-lock Type AS33□1F
Speed Controller with One-touch Fitting AS Push-lock Type AS32□1F
Clean Speed Controller AS-FPG AS-FPG
Clean Speed Controller with One-touch Fitting AS-FPQ・FPG Clean AS32□1FP□
Clean Speed Controller with One-touch Fitting AS-FPQ・FPG Clean AS12□1FP□
Clean Speed Controller with One-touch Fitting AS-FPQ・FPG Clean AS22□1FP□
Clean Speed Controller with One-touch Fitting AS-FPQ・FPG Clean AS42□1FP□
Speed Controller with Indicator AS-FS With Indicator AS12□1FS
Speed Controller with Indicator AS-FS With Indicator AS42□1FS
Speed Controller with Indicator AS-FS With Indicator AS22□1FS
Speed Controller with Indicator AS-FS With Indicator AS32□1FS
All Metal Exterior Speed Controller with One-touch Fitting ASAll Metal Exterior AS-X737
Dual Speed Controller with One-touch Fitting ASD Dual Type ASD430F
Dual Speed Controller with One-touch Fitting ASD Dual Type ASD330F
Dual Speed Controller with One-touch Fitting ASD Dual Type ASD230F
Dual Speed Controller with One-touch Fitting ASD Dual Type ASD530F
Dual Speed Controller with One-touch Fitting ASD Dual Type ASD630F
Metering Valve with Silencer ASN2 ASN2
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting ASP With Pilot Check Valve ASP330F
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting ASP With Pilot Check Valve ASP630F
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting ASP With Pilot Check Valve ASP530F
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting ASP With Pilot Check Valve ASP430F
Air Saving Valve ASR/ASQ ASR430F
Air Saving Valve ASR/ASQ ASR530F
Air Saving Valve ASR/ASQ ASR630F
Extension Prevention System SSC Valve ASS ASS
Speed Exhaust Controller ASV ASV
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS22□0
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS42□0
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS32□0
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS12□0
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver ASD630F
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver ASD530F
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver ASD430F
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver ASD330F
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver ASD230F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS4001F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS3001F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS2051F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS2001F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS1001F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS43□1F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS33□1F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS23□1F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS13□1F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS42□1F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS32□1F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS22□1F
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS12□1F
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Elbow Type (Metal Body) AS12□0
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Elbow Type (Metal Body) AS42□0
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Elbow Type (Metal Body) AS32□0
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Elbow Type (Metal Body) AS22□0
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) Speed Controller with One-touch Fittings AS Flame Resistant AS32□1F
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) Speed Controller with One-touch Fittings AS Flame Resistant AS42□1F
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) Speed Controller with One-touch Fittings AS Flame Resistant AS22□1F
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type AS In-line Panel Mount Type AS2001F
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type AS In-line Panel Mount Type AS3001F
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type AS In-line Panel Mount Type AS4001F
Speed Controller with One-touch Fittings Centralized Piping Type AS In-line Panel Mount Type AS-DPP00092
Speed Controller with One-touch Fittings Centralized Piping Type AS In-line Panel Mount Type AS-DPP00093
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type AS In-line Panel Mount Type AS1001F
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type AS In-line Panel Mount Type AS2051F
Speed Controller: Standard Type In-line Push Locking Type AS In-line Push Locking Type AS3500
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type AS In-line Type AS3002F
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type AS In-line Type AS2052F
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type AS In-line Type AS2002F
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type AS In-line Type AS1002F
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type AS In-line Type AS4002F
Speed Controller: Standard Type In-line Type AS In-line Type (Metal Body) AS4000
Speed Controller: Standard Type In-line Type AS In-line Type (Metal Body) AS3000
Speed Controller: Standard Type In-line Type AS In-line Type (Metal Body) AS1000
Speed Controller: Standard Type In-line Type AS In-line Type (Metal Body) AS2000
Speed Controller: Standard Type In-line Type AS In-line Type (Metal Body) AS5000
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type AS Large Flow In-line Type AS800
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type AS Large Flow In-line Type AS900
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type AS Large Flow In-line Type AS600
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type AS Large Flow In-line Type AS500
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type AS Large Flow In-line Type AS420
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting In-line Type AS Low Speed Control AS1001FM
Speed Controller for Low Speed Operation Standard Type (Metal Body) AS Low Speed Control AS22□0M
Speed Controller for Low Speed Operation Standard Type (Metal Body) AS Low Speed Control AS12□0M
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting (Resin Body) AS Low Speed Control AS23□1FM
Speed Controller for Low Speed Operation Standard Type (Metal Body) AS Low Speed Control AS13□1FM
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting (Resin Body) AS Low Speed Control AS22□1FM
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting (Resin Body) AS Low Speed Control AS12□1FM
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting In-line Type AS Low Speed Control AS2001FM
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting In-line Type AS Low Speed Control AS2051FM
Dual Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting AS Low Speed Control ASD230FM
Dual Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting AS Low Speed Control ASD330FM
Dual Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting AS Low Speed Control ASD430FM
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) AS Metal Body AS22□1
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) AS Metal Body AS32□1
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) AS Metal Body AS42□1
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) AS Metal Body AS12□1
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type AS Plug-in Type AS30□0P
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type AS Plug-in Type AS10□0P
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type AS Plug-in Type AS20□0P
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type AS Plug-in Type AS25□0P
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS33□1FG
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series ASD630FG
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series ASD530FG
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series ASD430FG
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series ASD330FG
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series ASD230FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS4001FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS3001FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS2051FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS2001FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS1001FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS43□1FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS23□1FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS13□1FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS42□1FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS32□1FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS22□1FG
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS12□1FG
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof AS2051F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof AS2001F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof AS1001F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS43□1F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS33□1F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS23□1F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS13□1F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS42□1F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS32□1F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS22□1F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS12□1F
Tamper Proof Speed Controller Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Tamper Proof AS42□0
Tamper Proof Speed Controller Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Tamper Proof AS32□0
Tamper Proof Speed Controller Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Tamper Proof AS22□0
Tamper Proof Speed Controller Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Tamper Proof AS12□0
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof ASD630F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof ASD530F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof ASD430F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof ASD330F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof ASD230F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof AS4001F
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof AS3001F
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS43□1F-U
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS23□1F-U
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS33□1F-U
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS22□1F-U
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS32□1F-U
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS42□1F-U
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve: Standard Type AS With Residual Pressure Release Valve AS2000E
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve: Standard Type AS With Residual Pressure Release Valve AS3000E
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve: Standard Type AS With Residual Pressure Release Valve AS4000E
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS22□1FE
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS32□1FE
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS42□1FE
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS23□1FE
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS33□1FE
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS43□1FE
Air Tank AT AT
Soft Start-up Valve AV AV
Filter Regulator AW-A AW
Filter Regulator AW-A/AW-B AW
Filter Regulator: Made to Order (Low temperature) AW30 to AW60-X430 AW30 to AW60-X430
Filter Regulator: Made to Order (High temperature) AW30 to AW60-X440 AW30 to AW60-X440
Filter Regulator/Stainless Steel 316 and Special Temperature Environment (-40°C) Specifications AW30-40-X2622 AW30-X2622
Filter Regulator/Stainless Steel 316 and Special Temperature Environment (-40°C) Specifications AW30-40-X2622 AW40-X2622
Filter Regulator: Stainless Steel 316 and Special Temperature Environment (-40°C) Specifications AW30・40-X2622 AW30・40-X2622
Micro Mist Separator Regulator AWD AWD
Filter Regulator with Built-in Pressure Gauge AWG AWG
Filter Regulator with Built-in Pressure Gauge with Back Flow Mechanism AWG With Backflow Function AWG
Micro Mist Separator Regulator AWM AWM
Filter Regulator with Backflow Function AW□K-B AW□K
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type) AZ AZ4652
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type) AZ AZ3652
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type) AZ AZ4542
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type) AZ AZ3542
ISO Standard Air Cylinder C55/CD55 C55
ISO Standard Air Cylinder (With auto switch) C55/CD55 CD55
Air Cylinder C76 C76
ISO Standard Air Cylinder C85/CD85 C85
ISO/VDMA Cylinder Large Bore Size Type C95 C95
ISO/VDMA Cylinder C95N C95N
ISO Standard Air Cylinder C96/C96SD C96
ISO Standard Air Cylinder C96/C96SD C96(New)
Air Cylinder CA2/CDA2-Z CA2
Air Cylinder (With auto switch) CA2/CDA2-Z CDA2
Smooth Cylinder CA2Y-Z/CDA2Y-Z CA2Y
Smooth Cylinder (With auto switch) CA2Y-Z/CDA2Y-Z CDA2Y
Valve Unit (Small flow) CC CCVS
Air-hydro Unit CC CC
Air-hydro Converter CC CCT
Valve Unit (Large flow) CC CCVL
Stroke Reading Cylinder CE1 CE1
Stroke Reading Cylinder with Brake CE2 CE2
High Precision Stroke Reading Cylinder/Non-rotating Piston Type CEP1 CEP1
3-point Preset Counter CEU1 CEU1
Controller CEU2 CEU2
Multi-counter CEU5 CEU5
Extension Cable CEU5 CE1-R
End Lock Cylinder CG1/CDG1 CBG1
End Lock Cylinder (With auto switch) CG1/CDG1 CDBG1
Air Cylinder New CG1 CG1/CDG1-Z CG1
Air Cylinder New CG1 (With auto switch) CG1/CDG1-Z CDG1
Smooth Cylinder (With auto switch) CG1Y-Z/CDG1Y-Z CDG1Y
Smooth Cylinder CG1Y-Z/CDG1Y-Z CG1Y
Air Cylinder Short Type/Standard: Double Acting, Single Rod CG3/CDG3 CG3
Air Cylinder Short Type/Standard: Double Acting, Single Rod (With auto switch) CG3/CDG3 CDG3
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (7 MPa) CH2/CHD2 CH2F
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (3.5 MPa) CH2/CHD2 CH2EW
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CH2/CHD2 CHD2EW
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (7 MPa) With Auto Switch CH2/CHD2 CHD2FW
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (14 MPa) With Auto Switch CH2/CHD2 CHD2H
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (7 MPa) With Auto Switch CH2/CHD2 CHD2F
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CH2/CHD2 CHD2E
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (14 MPa) CH2/CHD2 CH2H
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (14 MPa) CH2/CHD2 CH2G
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (3.5 MPa) CH2/CHD2 CH2E
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (7 MPa) CH2/CHD2 CH2FW
Tie-rod Type Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (3.5 MPa) CHA/CHDA CHA
Tie-rod Type Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CHA/CHDA CHDAW
Tie-rod Type Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (3.5 MPa) CHA/CHDA CHAW
Tie-rod Type Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CHA/CHDA CHDA
JIS Standard Compact Hydraulic Cylinder (10 MPa) CHK□/CHDK□ CHKD
JIS Standard Compact Hydraulic Cylinder (10 MPa) With Auto Switch CHK□/CHDK□ CHDKD
Compact Hydraulic Cylinder (16MPa) CHK□/CHDK□ CHKG
Compact Hydraulic Cylinder (16MPa) With Auto Switch CHK□/CHDK□ CHDKG
Round Type Hydraulic Cylinder (3.5 MPa) CHM/CHDM CHM
Round Type Hydraulic Cylinder (3.5 MPa) With Auto Switch CHM/CHDM CHDM
Hydraulic Cylinder (7 MPa) CHN CHN
Compact Hydraulic Cylinder Double Acting/Single Rod (3.5 MPa) CHQ/CHDQ CHQB
Compact Hydraulic Cylinder Double Acting/Double Rod (3.5 MPa) CHQ/CHDQ CHQWB
Compact Hydraulic Cylinder Double Acting/Double Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CHQ/CHDQ CHDQWB
Compact Hydraulic Cylinder Double Acting/Single Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CHQ/CHDQ CHDQB
ISO Standard Hydraulic Cylinder (16 MPa) CHS□/CHDS□ CHSG
ISO Standard Hydraulic Cylinder (10 MPa) CHS□/CHDS□ CHSD
Air Cylinder CJ1 CJ1
End Lock Cylinder CJ2/CDJ2 CBJ2
End Lock Cylinder (With auto switch) CJ2/CDJ2 CDBJ2
Air Cylinder New CJ2 CJ2/CDJ2-Z CJ2
Air Cylinder New CJ2 (With auto switch) CJ2/CDJ2-Z CDJ2
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CJ2X-Z/CDJ2X-Z CDJ2X
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod CJ2X-Z/CDJ2X-Z CJ2X
Smooth Cylinder (With auto switch) CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z CDJ2Y
Smooth Cylinder CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z CJ2Y
Stainless Steel Cylinder (With auto switch) CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S CDG5-S
Stainless Steel Cylinder CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S CJ5-S
Stainless Steel Cylinder (With auto switch) CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S CDJ5?S
Stainless Steel Cylinder CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S CG5-S
Air Cylinder CJP2/CDJP2/CJP CJP2
Air Cylinder CJP2/CDJP2/CJP CJP
Air Cylinder CJP2/CDJP2/CJP CDJP2
Clamp Cylinder CKGV CKGV
For High Precision Positioning Pin Shift Cylinder (Built-in standard magnet) CKQG-X2370 CKQG-X2370
For High Precision Positioning Pin Shift Cylinder (Built-in strong magnet) CKQP-X2371 CKQP-X2371
Pin Shift Cylinder CKQR CKQR
Pin Clamp Cylinder (Compact body type) CKU CKU
Iron Clamp Body Type Power Clamp Cylinder: Arm CKZ CKZ-80
Power Clamp Cylinder/North American Type (Complies to NAAMS standard): Arm CKZ CKZ
Iron Clamp Body Type Power Clamp Cylinder CKZ CKZ2N 80
Slim-line Power Clamp Cylinder CKZ2N-X2346 CKZ2N-X2346
Power Clamp Cylinder/North American Type (Complies to NAAMS standard) CKZ3N CKZ3N
Micro Clamp Cylinder/Tandem Type CKZM16 CKZM16-X2900
Micro Clamp Cylinder/Base Type CKZM16 CKZM16-X2800
Pin Shift Cylinder CKZP CKZP
For North America Power Clamp Cylinder (Conforming to the New NAAMS standard) CKZT CKZ2N
For North America Power Clamp Cylinder (Conforming to the New NAAMS standard): Arm CKZT CKZ
Power Clamp Cylinder European Type: Arm CKZT CKZT
Power Clamp Cylinder European Type CKZT CKZ3T
For Europe Power Clamp Cylinder: Clamp Arm CKZT CKZT
For Europe Power Clamp Cylinder CKZT CKZT
φ40 Clamp Body Type Power Clamp Cylinder: Clamp Arm CKZT CKZT40
φ80 Clamp Body Type Power Clamp Cylinder: Clamp Arm CKZT CKZT80
φ40 Clamp Body Type Power Clamp Cylinder CKZT CKZT40
φ80 Clamp Body Type Power Clamp Cylinder CKZT CKZT80
Clamp Cylinder Built-in Standard Magnet Type/Resistant Auto Switch (Rod Mounting Style) CK□1-Z CKG1-Z
Clamp Cylinder Built-in Strong Magnet Type/Resistant Auto Switch (Rod Mounting Style) CK□1-Z CKP1-Z
Clamp Cylinder Without Magnet/Magnetic Field Resistant Auto Switch (Band Mounting Style) CK□1-Z CK1-Z
Clamp Cylinder Built-in Standard Magnet Type/Magnetic Field Resistant Auto Switch (Band Mounting Style) CK□1-Z CKG1-Z
Fine Lock Cylinder (With auto switch) CLA2/CDLA2 CDLA2
Fine Lock Cylinder CLA2/CDLA2 CLA2
Clamp Cylinder with Lock Built-in Standard Magnet Type CLK2 CLK2G
Clamp Cylinder with Lock Without Magnet CLK2 CLK2
Clamp Cylinder with Lock Built-in Strong Magnet Type/Resistant Auto Switch (Rod Mounting Style) CLK2 CLK2P
Clamp Cylinder with Lock Built-in Standard Magnet Type/Resistant Auto Switch (Rod Mounting Style) CLK2 CLK2G
For France Power Clamp Cylinder (Conforming to the CNOMO standard) CLKZ1R CLKZ1R-N-R1
Compact Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod CLQ/CDLQ CLQ
Compact Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CLQ/CDLQ CDLQ
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CLS/CDLS CDLS
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod CLS/CDLS CLS
Fine Lock Cylinder CL□/CDL□ CL1
Fine Lock Cylinder (With auto switch) CL□/CDL□ CDL1
Fine Lock Cylinder CL□/CDL□ CLG1
Fine Lock Cylinder (With auto switch) CL□/CDL□ CDLG1
Fine Lock Cylinder CL□/CDL□ CLM2
Fine Lock Cylinder (With auto switch) CL□/CDL□ CDLM2
Fine Lock Cylinder CL□/CDL□ CLJ2
Fine Lock Cylinder (With auto switch) CL□/CDL□ CDLJ2
End Lock Cylinder (With auto switch) CM2/CDM2 CDBM2
End Lock Cylinder CM2/CDM2 CBM2
Air Cylinder New CM2 CM2/CDM2-Z CM2
Air CylinderNew CM2 (With auto switch) CM2/CDM2-Z CDM2
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod CM2X-Z/CDM2X-Z CM2X
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CM2X-Z/CDM2X-Z CDM2X
Smooth Cylinder (With auto switch) CM2Y-Z/CDM2Y-Z CDM2Y
Smooth Cylinder CM2Y-Z/CDM2Y-Z CM2Y
Air Cylinder/Short Type CM3/CDM3 CM3
Air Cylinder/Short Type (With auto switch) CM3/CDM3 CDM3
Cylinder with Lock/Double Acting, Double Rod CNA2/CDNA2 CNA2W
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod CNA2/CDNA2 CNA2
Cylinder with Lock/Double Acting, Double Rod (With auto switch) CNA2/CDNA2 CDNA2W
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CNA2/CDNA2 CDNA2
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod CNG/CDNG CNG
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CNG/CDNG CDNG
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CNS/CDNS CDNS
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod CNS/CDNS CNS
ISO Standard Air Cylinder CP96/CP96SD CP96
ISO Standard Air Cylinder CP96/CP96SD CP96(New)
Air-Hydro Booster (Made to Order) CQ2 CQ2L/F/LH
Compact Cylinder CQ2/CDQ2-Z CQ2
Compact Cylinder with Double Clevis, Double Knuckle Joint CQ2/CDQ2-Z CQ2D-XC26
Compact Cylinder: With End Lock (With auto switch) CQ2/CDQ2-Z CDBQ2
Compact Cylinder: With End Lock (With auto switch) CQ2/CDQ2-Z CBQ2
Compact Cylinder/Axial Piping CQ2/CDQ2-Z CQP2B
Compact Cylinder/Axial Piping (With auto switch) CQ2/CDQ2-Z CDQP2
Compact Cylinder (With auto switch) CQ2/CDQ2-Z CDQ2
Low Speed Cylinder/Standard Type Double Acting, Single Rod (With auto switch) CQ2X-D/CDQ2X-D CDQ2X
Low Speed Cylinder/Standard Type Double Acting, Single Rod CQ2X-D/CDQ2X-D CQ2X
Smooth Cylinder CQ2Y-DCZ/CDQ2Y-DCZ CQ2Y
Smooth Cylinder (With auto switch) CQ2Y-DCZ/CDQ2Y-DCZ CDQ2Y
Compact Cylinder/Guide Rod Type (With auto switch) CQM/CDQM CDQM
Compact Cylinder/Guide Rod Type CQM/CDQM CQM
Compact Cylinder (With auto switch) CQS/CDQS CDQS
Compact Cylinder CQS/CDQS CQS
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CQSX-D/CDQSX-D CDQSX
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod CQSX-D/CDQSX-D CQSX
Smooth Cylinder (With auto switch) CQSY-D/CDQSY-D CDQSY
Smooth Cylinder CQSY-D/CDQSY-D CQSY
Compact Cylinder/Plate Type: Double Acting, Single Rod CQU CQU
Rotary Actuator: Angle Adjustable Type/Rack & Pinion Style CRA1/CDRA1-Z CRA1□□U
Mini Rotary Actuator/Rack & Pinion Style (With auto switch) CRA1/CDRA1-Z CDRA1
Rotary Actuator: Angle Adjustable Type/Rack & Pinion Style (With auto switch) CRA1/CDRA1-Z CDRA1□□U
Rotary Actuator with Solenoid Valve/Rack & Pinion Style (With auto switch) CRA1/CDRA1-Z CDVRA1
Mini Rotary Actuator/Rack & Pinion Style CRA1/CDRA1-Z CRA1
Rotary Actuator with Solenoid Valve/Rack & Pinion Style CRA1/CDRA1-Z CVRA1
Rotary Actuator with Solenoid Valve (With auto switch) CRB1/CDRB1 CDVRB1
Rotary Actuator/Vane Style CRB1/CDRB1 CRB1
Rotary Actuator/Vane Style (With auto switch) CRB1/CDRB1 CDRB1
Rotary Actuator with Solenoid Valve CRB1/CDRB1 CVRB1
Rotary Actuator with Angle Adjuster/Vane Type CRB2/CDRB2-Z CRB2□WU-Z
Rotary Actuator/Vane Type CRB2/CDRB2-Z CRB2-Z
Rotary Actuator/Vane Type (With auto switch) CRB2/CDRB2-Z CDRB2-Z
Rotary Actuator with Angle Adjuster/Vane Type (With auto switch) CRB2/CDRB2-Z CDRB2□WU-Z
Rotary Actuator: Free Mount Type/Vane Style CRBU2/CDRBU2-Z CRBU2-Z
Rotary Actuator with Angle Adjuster: Free Mount Type/Vane Style (With auto switch) CRBU2/CDRBU2-Z CDRBU2WU-Z
Rotary Actuator with Angle Adjuster: Free Mount Type/Vane Style CRBU2/CDRBU2-Z CRBU2WU-Z
Rotary Actuator: Free Mount Type/Vane Style (With auto switch) CRBU2/CDRBU2-Z CDRBU2-Z
Mini Rotary Actuator (With external stopper) CRJ CRJU
Mini Rotary Actuator (Basic type) CRJ CRJB
Compact Rotary Actuator/Rack & Pinion Style (With auto switch) CRQ2/CDRQ2 CDRQ2
Compact Rotary Actuator/Rack & Pinion Style CRQ2/CDRQ2 CRQ2
Low-Speed Compact Rotary Actuator/Rack & Pinion Style CRQ2X/CDRQ2X CRQ2X
Low-Speed Compact Rotary Actuator/Rack & Pinion Style (With auto switch) CRQ2X/CDRQ2X CDRQ2X
Air Cylinder CS1/CDS1 CS1
Air Cylinder (With auto switch) CS1/CDS1 CDS1
Air Cylinder (With auto switch) CS2/CDS2 CDS2
Smooth Cylinder CS2/CDS2 CS2Y
Air Cylinder CS2/CDS2 CS2
Smooth Cylinder CS2Y/CDS2Y CS2Y
Smooth Cylinder (With auto switch) CS2Y/CDS2Y CDS2Y
Free Mount Cylinder for Vacuum (With auto switch) CU/CDU ZCDUK
Free Mount Cylinder for Vacuum CU/CDU ZCUK
Free Mount Cylinder CU/CDU CU
Free Mount Cylinder (With auto switch) CU/CDU CDU
Mini Free Mount Cylinder CUJ/CDUJ CUJ
Mini Free Mount Cylinder (With auto switch) CUJ/CDUJ CDUJ
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod CUX-D/CDUX-D CUX
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CUX-D/CDUX-D CDUX
Compact Cylinder With Solenoid Valve CVQ CVQ
Compact Cylinder with Solenoid Valve/Guide Rod Type CVQM CVQM
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CVM3
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CVJ5
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDVJ5
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CV3
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDVM3
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CVM5
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDVM5
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CVJ3
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CVS1
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDVS1
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDVJ3
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDV3
Slide Unit/Double Rod Type Slide Bearing (With auto switch) CX2/CDBX2/CDPX2 CD□X2
Slide Unit/Double Rod Type Slide Bearing (Basic type) CX2/CDBX2/CDPX2 CX2
Dual Rod Cylinder/Double Rod Type CXS CXSW
Dual Rod Cylinder CXS CXS
Dual Rod Cylinder/Compact Type CXSJ CXSJ
Platform Cylinder CXT CXT
Slide Unit/Built-in Shock Absorber Type Ball Bushing Bearing (With auto switch) CXW/CDBXW/CDPXW CD□XWL
Slide Unit Built-in Shock Absorber Type (Basic type) CXW/CDBXW/CDPXW CXWM
Slide Unit/Built-in Shock Absorber Type Ball Bushing Bearing (Basic type) CXW/CDBXW/CDPXW CXWL
Slide Unit Built-in Shock Absorber Type (With auto switch) CXW/CDBXW/CDPXW CD□XWM
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Linear Guide Type CY1 CY1H
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Slider Type: Ball Bushing Bearing CY1 CY1L
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Low Profile Guide Type CY1F CY1F
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Slider Type: Slide Bearing CY1S-Z CY1S
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Basic Type CY3 CY3B
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Direct Mount Type CY3 CY3R
Clean Rodless Cylinder CYP CYP
Clean Rodless Cylinder CYP CYP
Rodless Cylinder for Vacuum CYV CYV
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) Cylinder with Stable Lubrication Function CA2□M-
Dual Rod Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (Ball bushing) Cylinder with Stable Lubrication Function CXSL□M
Dual Rod Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (Slide bearing) Cylinder with Stable Lubrication Function CXSM□M
Compact Guide Cylinder with Stable Lubrication Function (Lube-retainer) (Ball bushing) Cylinder with Stable Lubrication Function MGPL□M-
Compact Guide Cylinder with Stable Lubrication Function (Lube-retainer) (Slide bearing) Cylinder with Stable Lubrication Function MGPM□M-
Air Slide Table with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) Cylinder with Stable Lubrication Function MXQ□AM
Compact Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (With auto switch) Cylinder with Stable Lubrication Function CDQ2□M-
Compact Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (With auto switch) Cylinder with Stable Lubrication Function CDQS□M
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (With auto switch) Cylinder with Stable Lubrication Function CDA2□M-
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (With auto switch) Cylinder with Stable Lubrication Function CDG1□M-
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) Cylinder with Stable Lubrication Function CG1□M-
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (With auto switch) Cylinder with Stable Lubrication Function CDM2□M-
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) Cylinder with Stable Lubrication Function CM2□M-
Clamp Cylinder Built-in Standard Magnet Type/Slim Style C(L)KG/C(L)KP-X2095 CKG-Y-X2095
Clamp Cylinder Built-in Strong Magnet Type/Slim Style C(L)KG/C(L)KP-X2095 CKG-Y-X2095
Clamp Cylinder with Lock Built-in Standard Magnet Type/Slim Style C(L)KG/C(L)KP-X2095 CLKG-Y-X2095
Clamp Cylinder with Lock Built-in Strong Magnet Type/Slim Style C(L)KG/C(L)KP-X2095 CLKP-Y-X2095
Pin Clamp Cylinder/Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQGK
Pin Clamp Cylinder/Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQPK
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQGK
Pin Clamp Cylinder/Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQGD
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQPK
Pin Clamp Cylinder /Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQGM
Pin Clamp Cylinder/Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQPD
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQGM
Pin Clamp Cylinder /Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQPM
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQPM
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQGD
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQPD
Pin Clamp Cylinder /Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQGU
Pin Clamp Cylinder /Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQPU
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQGU
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQPU
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type (HIGH type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKU32-H-X2092
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type: Magnetic Field Resistant Auto Switch Mountable, Small Auto Switch Mounting (HIGH type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKU32-H-X2322
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type: Magnetic Field Resistant Auto Switch Mountable, Small Auto Switch Mounting (HIGH type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKU32-H-X2322
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type: Magnetic Field Resistant Auto Switch Mountable, Small Auto Switch Mounting (LOW type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKU32-L-X2321
Pin Plate Cylinder: With Lock During Clamping (Reference support block machinable type) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKU32-X2359
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type: Magnetic Field Resistant Auto Switch Mountable, Small Auto Switch Mounting type (LOW type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKU32-L-X2321
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type (HIGH type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKU32-H-X2092
Pin Plate Cylinder: Without Lock (Reference support block machinable type) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKU32-X2359
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type (LOW type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKU32-L-X2091
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type (LOW type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKU32-L-X2091
Pin Clamp Cylinder/Compact Cylinder Type (HIGH type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKQG32-H-X2082
Pin Clamp Cylinder/Compact Cylinder Type (HIGH type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKQG32-H-X2082
Pin Clamp Cylinder/Compact Cylinder Type (LOW type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKQG32-L-X2081
Pin Clamp Cylinder/Compact Cylinder Type (LOW type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKQG32-L-X2081
Trimmer Auto Switch/Direct Mounting (Round groove) D D-M9K
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch (Electrical Entry: Pre-wired connector) D D-P4DWSC
Trimmer Auto Switch/Amplifier Unit D D-RPK
Trimmer Auto Switch/Amplifier Unit D D-RNK
Trimmer Auto Switch/Rail Mounting D D-F7K
Trimmer Auto Switch/Direct Mounting (Square groove) D D-Y7K
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R802C
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R801C
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R732C
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R731C
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R80
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R73
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-93A
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-90A
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-97
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-90
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-J79W
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7PW
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-T79C
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-T79
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S7P
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S79
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-T99V
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-T99
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S9PV
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S9P
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S99V
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S99
Solid State Auto Switch with Timer/Direct Mounting Style D D-M5PT
Solid State Auto Switch with Timer/Direct Mounting Style D D-M5NT
Solid State Auto Switch with Timer/Tie-rod Mounting Style D D-F5NT
Solid State Auto Switch with Timer/Rail Mounting Style D D-F7NT
Solid State Auto Switch with Timer/Band Mounting Style D D-G5NT
For Hygienic Design Cylinders Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F6P
For Hygienic Design Cylinders Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F6N
For Hygienic Design Cylinders Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F6B
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F5BA
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7BAV
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7BA
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G5BA
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7BA
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7BA
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9PAV
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9PA
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9NAV
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9NA
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9BAV
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9BA
2-Color Indication Type with Diagnostic Output Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F59F
2-Color Indication Type with Diagnostic Output Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F79F
2-Color Indication Type with Diagnostic Output Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G59F
2-Color Indication Type with Diagnostic Output Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7NF
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-J59W
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F5PW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F59W
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7NWV
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7BWV
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-J79W
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7PW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F79W
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-K59W
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G5PW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G59W
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7PW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7NW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7BW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5PW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5NW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5BW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7PWV
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7PW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7NWV
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7NW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7BWV
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7BW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9PWV
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9PW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9NWV
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9NW
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9BWV
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9BW
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-K39C
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-G39C
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-J59
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-J51
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F5P
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F59
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-J79C
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7PV
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7NV
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7BV
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-J79
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7P
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F79
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-K39A
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G39A
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-K39
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G39
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7C
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-K59
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G5P
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G59
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7B
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7A2
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7A1
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5P
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5N
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5B
Normally Closed Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7H
Normally Closed Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7G
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7PV
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7P
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y69B
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y69A
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y59B
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y59A
Normally Closed Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F9H
Normally Closed Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F9G
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F8P
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F8N
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F8B
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9PV
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9P
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9NV
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9N
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9BV
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9B
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B35J
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B35
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B31J
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B31
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B30J
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B30
Magnetic Field Resistant Reed Auto Switch D D-P74-376
Magnetic Field Resistant Reed Auto Switch D D-P74Z
Magnetic Field Resistant Reed Auto Switch D D-P74L
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Reed Auto Switch (Electrical Entry: Pre-wired connector) D D-P79WSE
2-Color Indication Type Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A59W
2-Color Indication Type Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A79W
2-Color Indication Type Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-B59W
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-E80A
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-E76A
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-E73A
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Z80
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Z76
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Z73
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A44C
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A34C
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A33C
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A67
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A64
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A56
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A54
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A53
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A80C
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A73C
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A80H
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A76H
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A73H
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A72H
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A80
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A73
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A72
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A44A
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A34A
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A33A
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A44
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A34
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A33
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-C80C
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-C73C
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-B64
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-B54
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-B53
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-C80
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-C76
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-C73
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A96V
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A96
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A93V
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A93
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A90V
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A90
Solid State Auto Switch/Oilproof Flexible Heavy-duty Cord Specifications (Made to Order) D D-□□-61
Solid State Auto Switch/Without Indicator Light (Dark room) Specifications (Made to Order) D D-□□-50
Solid State Auto Switch/With Pre-wired Connector (Made to Order) D D-□□□PC
Trimmer Auto Switch D D-Y7K
Trimmer Auto Switch D D-RPK
Trimmer Auto Switch D D-RNK
Trimmer Auto Switch D D-F7K
Wide Range Detection Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G5NB
Heat Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7NJ
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch D D-P4DW
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch (Electrical Entry: Pre-wired connector) D D-P4DWSE
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch (Electrical Entry: Grommet) D-P3DWA□ D-P3DWA
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch (Electrical entry: Pre-wired connector) D-P3DWA□ D-P3DWASE
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch (Electrical entry: Pre-wired connector) D-P3DWA□ D-P3DWASC
Multi-connector DM DM
Multi-connector with One-touch Fittings DMK DMK
Modular Adapter E210/310/410 E410
Modular Adapter E210/310/410 E310
Modular Adapter E210/310/410 E210
Sintered Metal Element Bronze (BC): Cylinder EB/ES EBP
Sintered Metal Element Bronze (BC): Disc EB/ES EBD
Sintered Metal Element Bronze (BC): Square Sheet EB/ES EBS
Sintered Metal Element Stainless steel (SUS): Cylinder with Bottom EB/ES ESW
Sintered Metal Element Stainless steel (SUS): Cylinder EB/ES ESP
Sintered Metal Element Stainless steel (SUS): Square Sheet EB/ES ESS
Sintered Metal Element Stainless steel (SUS): Disc EB/ES ESD
Sintered Metal Element Bronze (BC): Cone with Flange EB/ES EBF
Sintered Metal Element Bronze (BC): Cylinder with Bottom EB/ES EBW
Serial Transmission/For Output EX120 EX120
Serial Transmission/For Output EX121 EX121
Serial Transmission/For Output EX122 EX122
Serial Transmission/For Output EX123 EX123
Serial Transmission/For Output EX124 EX124
Serial Transmission/For Output EX126 EX126
Serial Transmission/For Output EX140 EX140
Serial Transmission/For Output EX180 EX180
Serial Transmission/For Input/Output EX250 EX250
Reduced-wiring Fieldbus System (Serial Transmission) For Input/Output EX260 EX260
Serial Transmission/GW System, 4 Branches EX500 EX500
Serial Transmission/GW System, 4 Branches EX510 EX510
Reduced-wiring Fieldbus System (Serial Transmission) For Input/Output EX600 EX600
M8/M12 Connector EX9 EX9
Industrial Filter FGA FGA
Industrial Filter FGC FGC
Industrial Filter FGD FGD
Industrial Filter (V-band type) FGE FGE
Industrial Filter (Bolt tightening type) FGE FGET
Bag Filter FGF FGF
Industrial Filter FGG FGG
High Precision Filter for Liquids FGH FGH
Membrane Element for Series FGH FGH ED
HEPOⅡElement for Series FGH FGH EJ
Line Filter FH FH
Return Filter FH100 FH100
Oil Filter FH150 FH150
Suction Filter with Case FH99 FH99
Vertical Return Filter FHBA FHBA
Suction Guard FHG FHG
Vertical Suction Filter FHIA FHIA
Magnetic Separator FHM FHM
Low Maintenance Filter (With single element) FN FN1
Low Maintenance Filter (With four elements) FN FN4
Quick Change Filter FQ1 FQ1
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G GA46
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G G46
Pressure Gauge for General Purpose G G15
Pressure Gauge for General Purpose G G27
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G G36
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G GA36
With Color Zone Limit Indicator G G46-L
With Color Zone Limit Indicator G G36-L
Pressure Gauge for General Purpose (DT type) G G43
Pressure Gauge for General Purpose G GA33
Pressure Gauge for General Purpose G G33
Pressure Gauge for Clean Regulator/With Limit Indicator G46-□-□-SRA,B G46-SRB
Pressure Gauge for Clean Regulator/With Limit Indicator G46-□-□-SRA,B G46-SRA
Oil-free/External Parts Copper-free Pressure Gauge/With Limit Indicator G46E G46E
Pressure Gauge for Clean Series (10-series) G49 G49
Differential Pressure Gauge GD40 GD40-2-01
Pressure Gauge with Switch GP46 GP46
Digital Pressure Sensor GS40 GS40
Pressure Gauge for Vacuum (Oil-free, external parts copper-free) GZ46 GZ46E
Pressure Gauge for Vacuum GZ46 GZ46
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G GA46
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G G46
Pressure Gauge for General Purpose G G15
Pressure Gauge for General Purpose G G27
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G G36
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G GA36
With Color Zone Limit Indicator G G46-L
With Color Zone Limit Indicator G G36-L
Pressure Gauge for General Purpose (DT type) G G43
Pressure Gauge for General Purpose G GA33
Pressure Gauge for General Purpose G G33
Pressure Gauge for Clean Regulator/With Limit Indicator G46-□-□-SRA,B G46-SRB
Pressure Gauge for Clean Regulator/With Limit Indicator G46-□-□-SRA,B G46-SRA
Oil-free/External Parts Copper-free Pressure Gauge/With Limit Indicator G46E G46E
Pressure Gauge for Clean Series (10-series) G49 G49
Differential Pressure Gauge GD40 GD40-2-01
Pressure Gauge with Switch GP46 GP46
Digital Pressure Sensor GS40 GS40
Pressure Gauge for Vacuum (Oil-free, external parts copper-free) GZ46 GZ46E
Pressure Gauge for Vacuum GZ46 GZ46
Self-align Fittings H/DL/L/LL H
Self-align Fittings H/DL/L/LL LL
Self-align Fittings H/DL/L/LL L
Self-align Fittings H/DL/L/LL DL
Air Cooled Aftercooler HAA HAA
Water Cooled Aftercooler HAW HAW
Peltier-Type Air-Thermo HEA HEA100
Peltier-Type Thermoelectric Bath HEB HEB
Peltier-Type Thermo-con HEC HEC
Peltier-Type Chiller Thermo-con/Rack Mount Type HECR HECR
Peltier-Type Chemical Thermo-con HED HED
Liquid Collector: Ejector Type HEP500 HEP500-04
Floating Pipe Type Oil Cooler Water Cooled/Copper Particle Type HOW HOW
Fixed Pipe Type Oil Cooler Water Cooled/Iron Particle Type HOWF HOWF
Circulating Fluid Temperature Controller Thermo-chiller/Compact Type HRS HRS
Thermo-chiller/Standard Type HRS HRS090
Refrigerated Thermo-chiller/Standard Type HRS100/150 HRS100
Refrigerated Thermo-chiller/Standard Type HRS100/150 HRS150
Circulating Fluid Temperature Controller Thermo-chiller/Basic Type HRSE HRSE
Circulating Fluid Temperature Controller Thermo-chiller/Inverter Type HRSH HRSH
Thermo-chiller/Compact Type HRSH090 HRSH090
Water-cooled Thermo-chiller HRW HRW
Refrigerated Thermo-chiller Double Inverter Type HRZ HRZ-WS
Refrigerated Thermo-chiller HRZ HRZ
Refrigerated Dual Thermo-chiller (Double inverter type) HRZD HRZD
Hygienic Design Cylinder (With auto switch) HY□/HYD□ HYDG
Hygienic Design Cylinder/Basic Type (With auto switch) HY□/HYD□ HYDQB
Hygienic Design Cylinder/Round Type (With auto switch) HY□/HYD□ HYDB
Hygienic Design Cylinder/Round Type HY□/HYD□ HYB
Hygienic Design Cylinder/ISO Standard Type HY□/HYD□ HYCB
Hygienic Design Cylinder/ISO Standard Type (With auto switch) HY□/HYD□ HYDCB
Hygienic Design Cylinder/Basic Type HY□/HYD□ HYQB
Hygienic Design Cylinder HY□/HYD□ HYG
Controller for Electro-Pneumatic Regulator IC IC
Heatless Air Dryer ID ID
Refrigerated Air Dryer/Double Energy Saving Function Series IDF100FS・125FS・150FS IDF150FS
Refrigerated Air Dryer/Double Energy Saving Function Series IDF100FS・125FS・150FS IDF100FS
Refrigerated Air Dryer/Double Energy Saving Function Series IDF100FS・125FS・150FS IDF125FS
Refrigerated Air Dryer For use in Europe, Asia and Oceania IDFA□E/F IDFA125F
Refrigerated Air Dryer For use in Europe, Asia and Oceania IDFA□E/F IDFA
Refrigerated Air Dryer For use in Europe, Asia and Oceania IDFA□E/F IDFA100F
Refrigerated Air Dryer For use in Europe, Asia and Oceania IDFA□E/F IDFA150F
Refrigerated Air Dryer For Use in North, Central and South America IDFB□E IDFB
Refrigerated Air Dryer IDF□E/F/D IDF
Refrigerated Air Dryer IDF□E/F/D IDF□D
Refrigerated Air Dryer IDF□E/F/D IDF150F
Refrigerated Air Dryer/High Inlet Air Temperature Type IDF□E/F/D IDU
Refrigerated Air Dryer IDF□E/F/D IDF125F
Refrigerated Air Dryer IDF□E/F/D IDF100F
Membrane Air Dryer/Single Unit Type IDG□A/IDG IDG
Membrane Air Dryer/Single Unit Type (Reduced purge) IDG□A/IDG IDG□A
Thermo-dryer (For use in Japan) IDH IDH
Thermo-dryer (For use in Europe and Southeast Asia) IDH IDHA
Moisture Control Tube IDK IDK
Moisture Control Tube/Coil Shape IDK04-100-C1 IDK04-100-C1
Flow Switch Paddle Style Flow Switch IF3 IF3
Flow Switch Diaphragm Style Flow Switch IFW5 IFW5
Booster Relay IL100 IL100
Lock-Up Valve IL201/IL211 IL201/IL211
Double-layered Tubing for Instrumentation Device (Single-tubed/Double-tubed) IN-241 T-X120/121/166 IN-241 T-X120/121/166
Cylinder Speed Checker IN574-95/-73 IN574-95/-73
Peltier-Type Thermoelectric Bath INR INR
Cylinder Positioner IP200 IP200
Pneumatic-Pneumatic Positioner IP5000?5100 IP5000?5100
Smart Positioner/Rotary Type IP8000 IP8000
Electro-Pneumatic Positioner/Lever Type IP8000 IP8000
Smart Positioner/Lever Type IP8001 IP8001
Electro-Pneumatic Positioner/Rotary Type IP8100 IP8100
Precision Regulator IR IR
Precision Regulator IR1000-A/2000-A/3000-A IR1000-A/2000-A/3000-A
Regulator IR1200-A/2200-A/3200-A IR1200-A/2200-A/3200-A
Vacuum Regulator IRV IRV
Pressure Switch/Reed Switch Type IS10 IS10
Pressure Switches IS100 IS100
Pneumatic Pressure Switch IS3000 IS3000
Air Catch Sensor Manifold (Without control unit) ISA2 ISA2N
Air Catch Sensor (For single and double notation type and additional stations) ISA2 ISA2
Air Catch Sensor Manifold (With control unit) ISA2 ISA2
3-Color Display Digital Gap Checker ISA3 ISA3
Digital Pressure Switch (Built-in Regulator Type) ISE35 ISE35
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (15MPa) ISE70・75(H) ISE75H
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (10MPa) ISE70・75(H) ISE75
2-Color Display Digital Pressure Switch/For Air (1MPa) ISE70・75(H) ISE70
General Purpose Pressure Switch ISG 30-ISG
Pressure Switch with Indicator Light ISG IS2761
General Purpose Pressure Switch ISG ISG
Electro-Pneumatic Transducer IT600/IT601 IT600/IT601
Electro-Pneumatic Regulator ITV ITV
Electronic Vacuum Regulator ITV ITV209
Compact Vacuum Regulator ITV ITV009□
Compact Electro-Pneumatic Regulator (Manifold) ITV IITV00
Compact Electro-Pneumatic Regulator ITV ITV0000
3.0 MPa Maximum Supply Pressure High Pressure Electro-Pneumatic Regulator ITVH ITVH
5.0 MPa Maximum Supply Pressure High Pressure Electro-Pneumatic Regulator ITVX ITVX
Electrostatic Sensor IZD10 IZD10
Electrostatic Sensor Monitor IZE11 IZE11
Ionizer/Fan Type IZF IZF10,IZF21,IZF31
Ionizer/Fan Type IZF10 IZF10
Handheld Electrostatic Meter IZH10 IZH10
Ionizer (Nozzle Type) IZN10 IZN10
IIonizer (Nozzle Type)/Nozzles with Right Angles (360°rotation) IZN10 IZN10-X367
Ionizer (Bar type) IZS31 IZS31
Ionizer (Standard Type) IZS40/41/42 IZS40
Ionizer (Feedback sensor type) IZS40/41/42 IZS41
Ionizer (Dual AC type) IZS40/41/42 IZS42
Floating Joint/Standard: Light Weight Type J JC
Floating Joint/For Compact Cylinders J JB
Floating Joint/Heavy Load Type J JAH
Floating Joint/Standard Type J JA
Floating Joint/Stainless Steel Type J JS
4 Axis Step Motor Controller (NPN) JXC73/83 JXC73
4 Axis Step Motor Controller (PNP) JXC73/83 JXC83
Step Motor Controller/EtherNet/IP?Direct Input Type JXC91 JXC91
Antistatic One-touch Fittings (Metric Size) KA KA
Piping Module KB KB
Self-seal Fittings KC KC
Rectangular Multi-connector KDM KDM
Rectangular Multi-connector with φ10, φ12 One-touch Fittings KDM-X1053 KDM-X1053
Rectangular Multi-connector with φ2 One-touch Fittings KDM6 KDM6-02-X955-1
Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting KE□ KEC
Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting KE□ KEA
Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting KE□ KEB
Insert Fittings KF KF
Stainless Steel 316 Fittings KFG2 KFG2
Stainless Steel One-touch Fittings KG KG
S Couplers KK/KKH KK
S Couplers KK/KKH KKH
S Couplers KK130 KK130
S Couplers Stainless Steel Type KKA KKA
One-touch Fittings KM KM
Nozzles for Blowing KN KN
Clean One-touch Fittings For Blowing KP KP
Clean One-touch Fittings For Driving Air Piping (Stainless Steel) KPQ・KPG KPG
Clean One-touch Fittings For Driving Air Piping (Brass) KPQ・KPG KPQ
One-touch Fittings KQ2 KQ2
Metal One-touch Fittings KQB2 KQB2
Stainless Steel 316 One-touch Fittings KQG2 KQG2
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR One-touch Fittings KR-W2 KR-W2
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR One-touch Fittings Manifold KRM KRM
Inch size Rotary One-touch Fittings (Standard Type) KS KS
Rotary One-touch Fittings (High Speed Type) KS/KX KX
Rotary One-touch Fittings (Standard Type) KS/KX KS
Card Motor LAT3 LAT3
Card Motor Controller LATCA LATCA
Directional Control Driver for Electric Cylinder LC3F2 LC3F2
Gateway Unit LEC-G LEC-G
Programless Controller LECP1 LECP1
Teaching Box LECP6/LECA6 LEC-T1
Controller Setting Kit LECP6/LECA6 LEC-W2
Step Motor Driver LECPA LECPA
Step Motor Controller/CC-Link Direct Input Type (Controller) LECPMJ LECPMJ
Step Motor Controller/CC-Link Direct Input Type (Communication plug connector) LECPMJ LEC-CMJ
AC Servo Motor Driver Absolute Type (CC-Link direct input type) LECS LECSC
AC Servo Motor Driver Incremental Type(Pulse input type/Positioning Type) LECS LECSA
AC Servo Motor Driver MECHATROLINK-2 type (For absolute encoder) LECS LECYM
AC Servo Motor Driver Absolute Type(SSCNETⅢ type) LECS LECSS
AC Servo Motor Driver MECHATROLINK-3 type (For absolute encoder) LECS LECYU
AC Servo Motor Driver SSCNETⅢ/H type (For absolute encoder) LECS LECSS-T
AC Servo Motor Driver Absolute Type (Pulse input type) LECS LECSB
Electric Actuator/Slider Type: Ball Screw Drive (Clean Room Specification) LEF 11-LEFS
Electric Actuator/Slider Type: Ball Screw Drive LEF LEFS
Electric Actuator/Slider Type: Belt Drive LEFB LEFB
Electric Actuator/Slider Type Belt Drive (Motorless Type) LEFB□S LEFB□S
Electric Actuator/Series LEF Support Guide LEFG LEFG
Electric Actuator/Slider Type Ball Screw Drive (Motorless Type) LEFS LEFS
Electric Gripper: 2-Finger Type (Step Motor) LEHF LEHF
Electric Gripper: 3-Finger Type LEHS LEHS
Electric Gripper: 2-Finger Type (Step Motor) LEHZ LEHZ
Electric Gripper: 2-Finger Type/With Dust Cover (Step Motor) LEHZJ LEHZJ
Electric Actuator/High Rigidity Slider Type: Ball Screw Drive (AC Servo Motor Type) LEJ LEJS
Electric Actuator/High Rigidity Slider Type: Belt Drive (AC Servo Motor Type) LEJB LEJB
Electric Actuator/High Rigidity Slider Type Ball Screw Drive (Motorless Type) LEJS LEJS
Electric Actuator/Guide Rod Slider Belt Drive (Step Motor) LEL LEL
Programless Controller (With Stroke Study) LEM LECP2
Electric Actuator/Low Profile Slider Type LEM LEM
Electric Actuators/Miniature Rod Type (Step Motor) LEPS LEPS
Electric Actuators/Miniature Rod Type (Step Motor) LEPY LEPY
Electric Rotary Table/Continuous Rotation Specification (Step Motor) LER LER-1
Electric Rotary Table (Step Motor) LER LER
Electric Slide Table/Compact Type (Step Motor) (Servo Motor) LES LES
Electric Slide Table/High Rigidity Type (Step Motor) (Servo Motor) LESH LESH
Electric Actuator/Rod Type LEY LEY
Electric Actuator/Rod Type/Dust-tight/Water-jet-proof (IP65 equivalent) LEY LEY-X5
Electric Actuator/Rod Type (Motorless Type) LEY LEY
Electric Actuator/Guide Rod Type LEYG LEYG
Electric Actuator/Guide Rod Type (Motorless Type) LEYG LEYG
Electric Actuator/Guide Rod Type In-line motor type LEYG□D LEYG□D
Electric Actuator/Rod Type In-line motor type LEY□D LEY□D
3-color display Electromagnetic Type Digital Flow Switch (Remote Type Sensor Unit) LFE LFE
3-color display Electromagnetic Type Digital Flow Switch (Integrated display type) LFE LFE
3-color display Digital Flow Monitor LFE LFE0
Clean Air Module LLB LLB
Air-blow Module LLB1 LLB1-X1
Branch Pipe LMU LMD
Mixing Valve LMU LMV
Mist Spray Unit LMU LMU
Magnet Holder LMU LMH
Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings LQ1 LQ1
Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type LQ3 LQ3
Fluoropolymer Bore Through Connector LQHB LQHB
Fluoropolymer Bore Through Connector LQHB LQHB
High Purity Chemical Liquid Valve: Air Operated Type, Threaded Type LVA LVA
High Purity Chemical Liquid Valve: Organic Solvents Available (Air Operated) LVA LVA
High Purity Chemical Liquid Valve: Air Operated Type, Threaded Type (Manifold Base) LVA LLA
High Purity Chemical Liquid Valve: Large Diameter (Air Operated) LVC LVC80-Z
High Purity Chemical Liquid Valve: Air Operated Type, Integral Fitting Type LVC LVC
High Purity Chemical Liquid Valve: Air Operated Type, Integral Fitting Type (Manifold Base) LVC LLC
High Purity Chemical Liquid Valve/ Air Operated/Compact Type LVD LVD
High Purity Chemical Liquid Valve: Manually Operated (Manifold Base) LVH LLH
High Purity Chemical Liquid Valve: Manually Operated, Integral Fitting Type/Threaded Type LVH LVH
High Purity Chemical Liquid Valve: Large Diameter (Manually Operated) LVH LVH80M-Z
High Purity Chemical Liquid Valve: Organic Solvents Available (Manually Operated) LVH LVH□M
Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Chemical Liquids LVM LVM
Fluoropolymer Needle Valve LVN LVN
Vinyl Chloride Air Operated Valve LVP LVP
High Purity Chemical Liquid Valve LVQ LVQ
PVC Quick Drain Valve LVW LVW
Electric Cylinder (With auto switch) LZB/LDZB/LZC/LDZC LDZB
Electric Cylinder LZB/LDZB/LZC/LDZC LZB
Electric Cylinder (With auto switch) LZB/LDZB/LZC/LDZC LDZC
Electric Cylinder LZB/LDZB/LZC/LDZC LZC
Miniature Fittings (φ3.2, φ4, φ6) M M
Miniature Fittings(φ2) M M-□□-2
AHC System/Auto Hand Changing System MA MA2
AHC System/Auto Hand Changing System MA MA3
Air Cylinder MB/MDB-Z MB
Air Cylinder (With auto switch) MB/MDB-Z MDB
Square Tube Type Air Cylinder (With auto switch) MB1/MDB1 MDB1
Square Tube Type Air Cylinder MB1/MDB1 MB1
Square Tube Type Air Cylinder (With auto switch) MB1/MDB1-Z MDB1
Square Tube Type Air Cylinder MB1/MDB1-Z MB1
Smooth Cylinder MBY-Z/MDBY-Z MBY
Smooth Cylinder (With auto switch) MBY-Z/MDBY-Z MDBY
Plate Clamp Cylinder: With Auto Switch MDUKA MDUKA
Guide Cylinder/Compact Type MGC MGC
Guide Table MGF MGF
Guide Cylinder MGG MGG
Guide Cylinder/With End Lock MGG MGG
Miniature Guide Rod Cylinder MGJ MGJ
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder)/Heavy Duty Guide Rod Type MGP MGPS
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder)/With End Lock MGP MGP
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder)/With Air Cushion MGP MGP-A
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder) MGP-Z MGP
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder)/Wide Type MGPW MGPW
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder) MGQ MGQ
Cylinder with Turntable MGT MGT
Non-rotating Double Power Cylinder MGZ/MGZR MGZ
Double Power Cylinder/(Without Non-rotating Mechanism) MGZ/MGZR MGZR
Non-rotating Double Power Cylinder/With Front End Lock on Rod Side MGZ/MGZR MGZ-R
Angular Style Air Gripper/Compact Type MHC2 MHCM2-7S
Angular Style Air Gripper/Short Body MHC2 MHCA2-6
Angular Style Air Gripper/Standard Type MHC2 MHC2
Angular Style Air Gripper MHC2 MHC2-6
Low Profile Air Gripper MHF2 MHF2
Wedge Cam Operation Slide Guide Air Gripper (2-finger type: Long stroke type) MHK2 MHKL2
Wedge Cam Operation Slide Guide Air Gripper (2-finger type: Standard type) MHK2 MHK2
Parallel Style Air Gripper: Wide Type MHL2 MHL2
With Dust Cover MHQ□2 MHQJ2
High Rigidity MHQ□2 MHQG2
Rotary Actuated Air Gripper/2-Finger Type (With auto switch) MHR2/MDHR2 MDHR2
Rotary Actuated Air Gripper/2-Finger Type MHR2/MDHR2 MHR2
Rotary Actuated Air Gripper/3-Finger Type (With auto switch) MHR3/MDHR3 MDHR3
Rotary Actuated Air Gripper/3-Finger Type MHR3/MDHR3 MHR3
Parallel Style Air Gripper/2-Finger Type MHS2 MHS2
Parallel Style Air Gripper/3-Finger Type: Double Acting MHS3 MHS3
Parallel Style Air Gripper/3-Finger Type: Long Stroke MHS3 MHSL3
Parallel Style Air Gripper/3-Finger Type: Through-hole Type MHS3 MHSH3
Parallel Style Air Gripper/3-Finger Type: With Dust Cover MHS3 MHSJ3
Parallel Style Air Gripper/3-Finger Type: Single Acting MHS3-X84 MHS3-X84
Parallel Style Air Gripper/4-Finger Type MHS4 MHS4
Toggle Type Air Gripper MHT2-Z MHT2
180° Angular Style Air Gripper: Rack & Pinion Style MHW2 MHW2
180° Angular Style Air Gripper: Cam Style MHY2 MHY2
Parallel Style Air Gripper (Standard)/Compact Series MHZ□2 MHZA2-6
Parallel Style Air Gripper with Dust Cover MHZ□2 MHZJ2
Parallel Style Air Gripper/Long Stroke Type MHZ□2 MHZL2
Parallel Style Air Gripper/Standard Type MHZ□2 MHZ2
Parallel Style Air Gripper (Standard)/Compact Series (With dust cover) MHZ□2 MHZAJ2-6
Escapements/Single Finger Type MIW/MIS MIS
Escapements/Double Finger Type MIW/MIS MIW
Rotary Clamp Cylinder/Rod Side Flange Style MK-Z MK-Z
Rotary Clamp Cylinder/Standard MK-Z MK-Z
Rotary Clamp Cylinder/Double Guide Type MK2T MK2T
Mechanically Jointed Hy-rodless Cylinder with Brake ML1C ML1C
Stroke Reading Rodless Cylinder with Brake ML2B ML2B
Guide Cylinder/Built-in Fine Lock Cylinder Compact Type MLGC MLGC
Compact Guide Cylinder with Lock MLGP MLGP
Plate Cylinder with Lock (With auto switch) MLU/MDLU MDLU
Plate Cylinder with Lock MLU/MDLU MLU
Cylinder with Lock/Double Acting, Double Rod (With auto switch) MNB/MDNB MDNBW
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) MNB/MDNB MDNB
Cylinder with Lock/Double Acting, Double Rod MNB/MDNB MNBW
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod MNB/MDNB MNB
Lateral Load Resisting Low Friction Cylinder/Metal Seal Type MQQ/MQM/MQP MQM
Compact Low Friction Cylinder/Metal Seal Type MQQ/MQM/MQP MQQ
Low Friction Cylinder (Single Acting)/Metal Seal Type MQQ/MQM/MQP MQP
Low Torque Rotary Joint Metal Seal Type MQR MQR
Rotary Joint MQR-X229 MQR-X229
Rotary Gripper/Through-holes in Opening/Closing Direction (Made to Order) MRHQ MRHQ-X51
Rotary Gripper/With Dust Cover (Made to Order) MRHQ MRHQ-X111,MRHQ-X112,MRHQ-X113
Solid State Auto Switch MRHQ D-M9B-746
Rotary Gripper MRHQ MRHQ
Rotary Gripper/Flat Type Fingers (Made to Order) MRHQ MRHQ-X50
Rotary Cylinder MRQ MRQ
Miniature Fittings/Stainless Steel 316 MS MS
Rotary Table MSQ MSQ
Low-Speed Rotary Table/Rack & Pinion Style MSQX MSQX
Rotary Table/Vane Style: High Precision Type MSU/MDSU MSUA
Rotary Table/Vane Style: High Precision Type (With auto switch) MSU/MDSU MDSUA
Rotary Table/Vane Style: Basic Type (With auto switch) MSU/MDSU MDSUB
Rotary Table/Vane Style: Basic Type MSU/MDSU MSUB
3-Position Rotary Table MSZ MSZ
Precision Cylinder MTS MTS
Plate Cylinder (With auto switch) MU/MDU-Z MDU-Z
Plate Cylinder MU/MDU-Z MU-Z
Plate Clamp Cylinder MUKA MUKA
Valve Mounted Guide Cylinder MVGQ MVGQ
Low Profile Slide Table MXF MXF
Compact Slide MXH-Z MXH-Z
Air Slide Table MXJ MXJ
Air Slide Tableφ6 MXP MXPJ6
Air Slide Table MXP MXP
Air Slide Table/Height interchangeable type MXQ MXQ
Air Slide Table MXQ MXQ
Air Slide Table/Double Ported Type MXQ MXQ□A
Air Slide Table/Low Thrust with High Rigidity Type MXQ MXQ□B
Air Slide Table/Single Side Ported Type MXQ MXQ□C
Air Slide Table/Reversible Type MXQR MXQR
Air Slide Table (Symmetric type) MXS MXS□L
Air Slide Table MXS MXS
Air Slide Table MXW MXW
Air Slide Table MXY MXY
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/High Rigidity, Linear Guide Type MY1 MY1HT
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Cam Follower Guide Type MY1 MY1C
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Slide Bearing Guide Type MY1 MY1M
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Basic Type MY1B-Z MY1B
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Linear Guide Type MY1H-Z MY1H
Mechanically Jointed Rodless Cylinder with Protective Cover/Slide Bearing Guide Type MY1□W MY1MW
Mechanically Jointed Rodless Cylinder with Protective Cover/Cam Follower Guide Type MY1□W MY1CW
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Cam Follower Guide Type MY2 MY2C
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Linear Guide Type (Single axis) MY2 MY2H
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Linear Guide Type (Double axis) MY2 MY2HT
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Basic standard type MY3 MY3B
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Slide bearing guide type MY3 MY3M
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Basic short type MY3 MY3A
NFPA Cylinder NCA1 NCA1
Air Cylinder NCM NCM
Compact Cylinder / Super compact NCQ8 NCDQ8□Z
Compact Cylinder / Standard NCQ8 NCQ8
Aluminum High Vacuum Angle Valve New XLA XLA
Normal Close High Vacuum Solenoid Valve New XSA XSA
Process Pump PA/PAP/PAX PA5000
Process Pump Clean Room PA/PAP/PAX PAP3000
Process Pump PA/PAP/PAX PA3000
Process Pump Automatically Operated Type, Built-in Pulsation Attenuator (Internal Switching Type) PA/PAP/PAX PAX1000
Process Pump PAF PAF5000
Process Pump PAF PAF3000
Process Pump/Wetted Part: Fluoropolymer, Automatically Operated Type (Internal Switching Type) PAF PAF3000-X68
Process Pump (Diaphragm Pump)/Air Operated (External switching type) PB PB1313A
Process Pump (Diaphragm Pump) PB PB1000A
M8/M12 Connector PCA PCA
PC Wiring System PCW PCW
For Air: Digital Flow Switch (Integrated Display Type) PF2A PF2A7
For Air: Digital Flow Switch (Remote Type/Sensor Unit) PF2A PF2A5
For Air: Digital Flow Switch (Remote Type/Monitor Unit) PF2A PF2A3
For Air: Digital Flow Switch/High Flow Rate Type (Integrated Display Type) PF2A PF2A7□H
Digital Flow Switch for Deionized Water and Chemicals (Remote Type/Sensor Unit) PF2D PF2D5
Digital Flow Switch for Deionized Water and Chemicals (Remote Type/Monitor Unit) PF2D PF2D30
For Water: Digital Flow Switch/High Temperature Fluid Type (Remote Type Sensor Unit) PF2W PF2W5-T
For Water: Digital Flow Switch/High Temperature Fluid Type (Integrated Display Type) PF2W PF2W7-T
Digital Flow Switch for Water (Remote Type/Monitor Unit) PF2W PF2W3-A
Digital Flow Switch for Water (Remote Type/Monitor Unit) PF2W PF2W5
Digital Flow Switch for Water (Integrated Display) PF2W PF2W7
For Air: Digital Flow Switch (4-channel Flow Monitor Remote Type/Monitor Unit) PF2□200 PF2A20
Digital Flow Switch for Water(4-channel Flow Monitor: Remote Type/Monitor Unit) PF2□200 PF2W20
Digital Flow Switch for Deionized Water and Chemicals (4-channel Flow Monitor: Remote Type/Monitor Unit) PF2□200 PF2D20
3-color display Digital Flow Monitor for Water PF3W PF3W30
3-color display Digital Flow Switch for PVC Piping (Integrated Display) PF3W PF3W7-U
3-color display Digital Flow Switch for PVC Piping (Remote Sensor Unit) PF3W PF3W5-U
3-color display Digital Flow Switch for Water (Integrated Display) PF3W PF3W7
3-color display Digital Flow Switch for Water (Remote Sensor Unit) PF3W PF3W5
Flow Sensor Monitor PFM PFM3
2-Color Display Digital Flow Switch (Remote Sensor Unit) PFM PFM5
2-Color Display Digital Flow Switch (Integrated Display) PFM PFM7
2-Color Display Digital Flow Switch (Integrated Display) PFMB PFMB7
3-Color Digital Flow Switch PFMC PFMC7
Flow Sensor PFMV PFMV5
Voltage Monitor for PFMV5 PFMV PFMV30
Compact Manometer PPA PPA
Air Checker: Electronic Pressure Switch (For positive pressure) PS1000・1100・1200 PS1000
Air Checker: Electronic Pressure Switch (For vacuum) PS1000・1100・1200 PS1200
Air Checker: Electronic Pressure Switch (For Vacuum, Residual Pressure) PS1000・1100・1200 PS1100
Multi-Channel Controller PSE200 PSE200
Pressure Sensor Controller PSE300 PSE300
Pressure Sensor PSE530 PSE530
Compact Pneumatic Pressure Sensor PSE540 PSE540
Low Differential Pressure Sensor PSE550 PSE550
Pressure Sensor For General Fluids PSE560 PSE560
Pressure Sensor For General Fluids PSE570 PSE570/PSE574
Compact Proportional Solenoid Valve (Base Mounted) PVQ PVQ
Shock Absorber RB RB
Sine Rodless Cylinder/Direct Mount Type REA REAR
Sine Rodless Cylinder/Basic Type REA REA
Sine Rodless Cylinder/Linear Guide Type REA REAH
Sine Rodless Cylinder: Slider Type/Ball Bushing Bearing REA REAL
Sine Rodless Cylinder: Slider Type/ Slide Bearing REA REAS
Sine Rodless Cylinder/Linear Guide Type REB REBH
Sine Rodless Cylinder/Direct Mount Type REB REBR
Sine Cylinder REC REC
High Power Cylinder RHC RHC
Shock Absorber RJ RJ
Compact Cylinder with Air Cushion and Lock RLQ/RDLQ RLQ
Compact Cylinder with Air Cushion and Lock (With auto switch) RLQ/RDLQ RDLQ
Compact Cylinder with Air Cushion RQ/RDQ RQ
Compact Cylinder with Air Cushion (With auto switch) RQ/RDQ RDQ
Heavy Duty Stopper Cylinder RS2H RS2H
Heavy Duty Stopper Cylinder RSH RSH
Stopper Cylinder/Adjustable Mounting Height (With auto switch) RSQ/RSDQ/RSG/RSDG RSDG
Stopper Cylinder/Fixed Mounting Height (Standard) RSQ/RSDQ/RSG/RSDG RSQ
Stopper Cylinder/Adjustable Mounting Height RSQ/RSDQ/RSG/RSDG RSG
Stopper Cylinder/Fixed Mounting Height (With auto switch) RSQ/RSDQ/RSG/RSDG RSDQ
3 Position Cylinder RZQ RZQ
3 Port Solenoid Valve Compact Direct Operated S070 S070
3 Port Solenoid Valve Compact Direct Operated S070 SS073
5 Port Solenoid Valve S0700 SS0751
5 Port Solenoid Valve Plug Lead S0700 SS0755
5 Port Solenoid Valve S0700 S0700
5 Port Solenoid Valve Plug Lead S0700 S0700
5 Port Solenoid Valve S0700 SS0750
5 Port Solenoid Valve Plug Lead S0700 SS0752
Clean Air Filter: Cartridge Type/Disc Style SF SFA200
Clean Air Filter: Cartridge Type/Straight style SF SFB100
Clean Gas Strainer: Disposable Type/Multiple Disc Style SF SFC100
Clean Gas Strainer: Disposable Type/Straight Style SF SFB300
Clean Air Filter: Cartridge Type/Disc Style SF SFA100
Clean Air Filter: Cartridge Type/Disc Style SF SFA300
Clean Gas Strainer: Cartridge Type/Straight Style SFB200 SFB200
Clean Air Filter SFD SFD
Clean Exhaust Filter SFE SFE
Coolant Valve SGC SGC
Coolant Valve 2-Port Type SGH SGH
Vacuum Release Valve with Restrictor SJ2000/3000 SJ3A6
4 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SJ2000/3000 SJ2000
4 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SJ2000/3000 SJ3000
4 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SJ2000/3000 SS5J2-60
4 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SJ2000/3000 SS5J3-60
Vacuum Release Valve with Restrictor SJ2000/3000 SS3J3-V60
Plug-in: Connector Type/3 Position 3 Port with Restrictor SJ3A6 SJ3A6
Non Plug-in: Individual Wiring/3 Position 3 Port with Restrictor SJ3A6 SJ3A6□N-Z
Non Plug-in: Individual Wiring/Vacuum Release Valve with Restrictor Type SJ3A6 SS3J3-V60
Plug-in: Connector Type/Vacuum Release Valve with Restrictor Type SJ3A6 SS3J3-V60
Adsorption Plate SP SP
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SS5Q14
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SS5Q23
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SS5Q13
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SQ2000
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SS5Q24
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SQ1000
Clean Regulator/Fluororesin Type SRF SRF
Clean Regulator SRH SRH
Clean Regulator SRH SRH
Precision Clean Regulator SRP SRP
Precision Clean Regulator SRP SRP
5 Port Solenoid Valve Single Valve/Sub-plate Type IP67 Compliant SV1000/2000/3000/4000 SV□□00
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SS5V
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV4□
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV4000
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV3□
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV3000
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV2□
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV2000
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV1□
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV1000
High Speed 2 Port Valve (Screw mount type) SX10 SX11
High Speed 2 Port Valve (Screw mount type) SX10 SX10
High Speed 2 Port Valve (Quick disconnect type) SX10 SX12
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SS5Y□
Plug-in Vacuum Release Valve with Restrictor/Only for External Pilot SY3000/5000/7000 SY3A□R
Plug-in Vacuum Release Valve with Restrictor/Only for External Pilot SY3000/5000/7000 SY5A□R
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY3000
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY3□
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY5□
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY5000
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY7000
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY7□
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY7000
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY5□
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY5000
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY3□
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY3000
Conforming to Option CSA Standard 5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 30-SY9000
Conforming to Option CSA Standard 5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 30-SY7000
Conforming to Option CSA Standard 5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 30-SY5000
Conforming to Option CSA Standard 5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 30-SY3000
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SS5Y9
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SS5Y7
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SS5Y5
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SS5Y3
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY9□
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY9000
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY7□
5 Port Air Operated Valve SYA3000/5000/7000 SYA5000
5 Port Air Operated Valve SYA3000/5000/7000 SYA7000
5 Port Air Operated Valve SYA3000/5000/7000 SYA3000
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SS3YJ5
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ7□2
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ7□4
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SS3YJ7
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ700
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ5□2
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ300
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ3□2
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SS3YJ3
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ3□4
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ500
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ5□4
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ3000
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SS5YJ7
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ7□
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ7000
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SS5YJ5
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ5□
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ5000
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SS5YJ3
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ3□
3 Port Air Operated Valve SYJA300/500/700 SYJA300
3 Port Air Operated Valve SYJA300/500/700 SYJA500
3 Port Air Operated Valve SYJA300/500/700 SYJA700
4/5 Port Air Operated Valve SYJA3000/5000/7000 SYJA7000
4/5 Port Air Operated Valve SYJA3000/5000/7000 SYJA5000
4/5 Port Air Operated Valve SYJA3000/5000/7000 SYJA3000
5 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SZ3000 SS5Z3
5 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SZ3000 SZ3□
5 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SZ3000 SZ3000
Nylon Tubing T T
Nylon Tubing T TIA
Reinforced Corrugated Cardboard Specification/Longer Length Reel Nylon Tubing T0604-X64 T0604-X64
Antistatic Soft Nylon Tubing TAS TAS
Antistatic Polyurethane Tubing TAU TAU
Tube Reel TB/TBR TBR
Tube Stand TB/TBR TB
Polyurethane Coil Tubing TCU TCU
Soft Fluoropolymer Tubing/Inch Size TD/TID TID
Soft Fluoropolymer Tubing/Metric Size TD/TID TD
Polyurethane Flat Tubing TFU TFU
Tube Releasing Tool TG TG
Reinforced Corrugated Cardboard Specification/Longer Length Reel FEP Tubing (Fluoropolymer) TH0604-X64 TH0604-X64
Tube Cutter TK TK
Double Layer Tube Stripper TKS TKS
Fluoropolymer Tubing TL/TIL TL
Fluoropolymer Tubing TL/TIL TIL
Fluoropolymer Tubing (PFA) Inch Size TLM/TILM TILM
Fluoropolymer Tubing (PFA) Metric Size TLM/TILM TLM
Multi-tube Holder TM TM
Multi-holder TMA TMA
Holder for Speed Controller TMH TMH
Clean Tubing: Polyolefin Tubing TPH TPH
Clean Tubing: Soft Polyolefin Tubing TPS TPS
2-Layer Soft Fluoropolymer Tubing TQ TQ
2-Layer Soft Fluoropolymer Tubing TQ TQ
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR Double Layer Tubing TRB TRB
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR Double Layer Polyurethane Tubing TRBU TRBU
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR Soft Nylon Tubing TRS TRS
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR Three-layer Polyurethane Tubing TRTU TRTU
Soft Nylon Tubing TS TS
Soft Nylon Tubing TS TISA
Polyurethane Tubing TU TIUB
Polyurethane Tubing TU TU
Polyurethane Flat Tubing TU TU
Compatible with Food Sanitation Law Polyurethane Tubing TU-X217 TU-X217
Hard Polyurethane Tubing TUH TUH
Soft Polyurethane Flat Tubing TUS TUS
Soft Polyurethane Tubing TUS TUS
Wear Resistant Tubing TUZ TUZ
Wear Resistant Flat Tubing TUZ TUZ
3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Base Mounted (Standard type) V100 V1□4
3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Base Mounted (Large flow type) V100 V1□4A
3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Rubber Seal V100 V100
Air Tank (Product not applicable to the ASME Standard) VBA VBAT-X11
Air Tank (Standard product/For Japanese market) VBA VBAT
Booster Regulator VBA VBA
  VBAT-X104 VBAT-X104
Chinese Pressure Vessel Regulations Compliant Product Air Tank for Booster Regulator VBATA1-X104 VBATA1-X104
Valve for Water and Chemical Base Fluids (2/3 Port Air Operated Valve) VCC VCC1
Valve for Water and Chemical Base Fluids Manifold VCC VV□CC1
5.0 MPa Check Valve VCH/VCHC VCHC40
5.0 MPa Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve VCH/VCHC VCH40
5.0 MPa Pilot Operated 3 Port Solenoid Valve For Air VCH/VCHC VCH400
5.0 MPa Check Valve VCHC40 VCHC40
5.0 MPa Silencer VCHN VCHN
Direct Operated Regulator for 6.0 MPa (Relieving Type) VCHR VCHR
Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Water and Air VDW VDW30
Series VDW30/Manifold VDW VV2DW3
Compact Direct Operated 3 Port Solenoid Valve for Water and Air VDW VDW300
Compact Direct Operated 3 Port Solenoid Valve for Water and Air VDW VDW200
Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Medium Vacuum, Water VDW VDW
Compact/Lightweight 2 Port Solenoid Valve For Air/Water VDW-XF VDW40-XF
Compact/Lightweight 2 Port Solenoid Valve For Air/Water VDW-XF VDW30-XF
Power Amplifier for Electro-Pneumatic Proportional Valve VEA VEA
Electro-Pneumatic Proportional Valve (Pressure type) VEF/VEP VEP
Electro-Pneumatic Proportional Valve (Flow type) VEF/VEP VEF
5 Port Electro-Pneumatic Proportional Valve VER VER
Power Valve Economy Valve VEX VEX5
Series VEX3 Manifold VEX VVEX
Power Valve 3 Position Valve VEX VEX3
Series VEX1 Manifold VEX VVEX2-1
Power Valve Regulator Valve VEX VEX1
Power Valve: Precision Regulator (Air Operated Type) VEX VEX1□30
Power Valve: Precision Regulator (Manual Handle Type) VEX VEX1□33
Power Valve: Precision Regulator (Manifold) VEX VVEX2
Power Valve: Precision Regulator (Manifold) VEX VVEXB
3 Port 3 Position Valve VEX3 VEX3
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VF5000
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VF3000
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VF1000
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VV5F3
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VV5F1
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VF5000
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VV5F5
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VF3000
5 Port Air Operated Valve VFA1000/3000/5000 VFA1000
5 Port Air Operated Valve VFA1000/3000/5000 VFA5000
5 Port Air Operated Valve VFA1000/3000/5000 VFA3000
5 Port Air Operated Valve VFA1000/3000/5000 VFA5000
5 Port Air Operated Valve Manifold VFA1000/3000/5000 VV5FA
5 Port Air Operated Valve VFA1000/3000/5000 VFA3000
NAMUR Interface 5 Port Solenoid Valve VFN2000N VFN2000N
NAMUR Interface 3 Port Solenoid Valve VFN200N VFN200N
NAMUR Interface 3/5 Port Solenoid Valve IP67 Compliant, Hygienic Design Type VFN2120N-X23/-X36 VFN2120N-X23/-X36
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VV5FR3
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VFR6000
Conforming to Option CSA Standard Rubber Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 30-VFR4
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VFR3000
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VV5FR2
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VFR2000
Conforming to Option CSA Standard Rubber Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 30-VFR2
Conforming to Option CSA Standard Rubber Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 30-VFR3
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VFR5000
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VV5FR4
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VV5FR5
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VFR4000
5 Port Air Operated Valve VFRA3000/4000 VFRA4000
5 Port Air Operated Valve VFRA3000/4000 VFRA3000
5 Port Air Operated Valve Manifold VFRA3000/4000 VV5FRA4-10
5 Port Air Operated Valve Manifold VFRA3000/4000 VV5FRA3-10
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS4000
Conforming to Option CSA Standard Metal Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS6
Conforming to Option CSA Standard Metal Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS5
Conforming to Option CSA Standard Metal Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS4
Conforming to Option CSA Standard Metal Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS3
Conforming to Option CSA Standard Metal Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS2
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS6000
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VV5FS5
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS5000
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VV5FS4
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS3
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS2
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VV5FS3
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS3000
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VV5FS2
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS2000
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VV5FS1
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS1000
Port Solenoid Valve/Pilot Poppet Type VG342 VG342
3 Port Air Operated Valve VGA342 VGA342
Hand Valve VH VH
Finger Valve VHK VHK
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Double Action) VHS VHS5510
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single Action) VHS VHS50
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single Action) VHS VHS40
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single Action) VHS VHS30
Pressure relief 3 port valve VHS VHS400
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single Action) VHS VHS20
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Double Action) VHS VHS2510
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Double Action) VHS VHS3510
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Double Action) VHS VHS4510
Pressure relief 3 port valve VHS VHS500
3 Port Direct Operated Poppet Type Manifold VK300 VV3K3
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type Rubber Seal VK300 VK300
5 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type Rubber Seal VK3000 VK3000
3 Port Direct Operated Poppet Type Manifold VK3000 VV5K3
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type VKF300 VKF300
3 Port Direct Operated Poppet Type Manifold VKF300 VV3KF3
5 Port Mechanical Valve/Metal Seal VM/VZM/VFM VZM400
5 Port Mechanical Valve/Metal Seal VM/VZM/VFM VFM200
5 Port Mechanical Valve/Rubber Seal VM/VZM/VFM VFM300
5 Port Mechanical Valve/Rubber Seal VM/VZM/VFM VZM500
3 Port Mechanical Valve/Heavy Duty Type VM/VZM/VFM VM800
3 Port Mechanical Valve VM/VZM/VFM VM400
Micro Mechanical Valve VM/VZM/VFM VM1000
2/3 Port Mechanical Valve VM100/200 VM100
2/3 Port Mechanical Valve VM100/200 VM200
Blow Gun VMG VMG
Blow Gun VMG VMG
2 Port Valve For Compressed Air and Air-hydro Circuit Control VNA VNA
2 Port Valve For Flow Control Process Valve VNB VNB
External Pilot Solenoid/Air Operated Coolant Valve VNC VNC
Steam Valve: 2 Port Valve For Steam VND VND
3 MPa/7 MPa High Pressure Coolant Valve VNH VNH
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP544
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP744
Conforming to Option CSA Standard 3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 30-VP544
Conforming to Option CSA Standard 3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 30-VP744
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VV3P3
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP742
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP344
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP542
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP342
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP700
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP500
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP300
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VV3P5
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VV3P7
Conforming to Option CSA Standard 3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 30-VP344
Large Size 3 Port Solenoid Valve Rubber Seal VP3145/3165/3185 VP3185
Large Size 3 Port Solenoid Valve Rubber Seal VP3145/3165/3185 VP3145
Large Size 3 Port Solenoid Valve Rubber Seal VP3145/3165/3185 VP3165
Large Size 5 Port Solenoid Valve VP4□50/VP4□70 VP4□50
Large Size 5 Port Solenoid Valve VP4□50/VP4□70 VVP4
Large Size 5 Port Solenoid Valve VP4□50/VP4□70 VP4□70
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA544
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA300
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA500
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA700
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA342
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA542
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA742
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA344
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA744
3 Port/Air Operated Valve Manifold VPA300/500/700 VV3PA3
3 Port/Air Operated Valve Manifold VPA300/500/700 VV3PA5
3 Port/Air Operated Valve Manifold VPA300/500/700 VV3PA7
3 Port Air Operated Valve VPA3145 VPA3145
3 Port Air Operated Valve VPA3165 VPA3165
3 Port Air Operated Valve VPA3185 VPA3185
5 Port Air Operated Valve VPA4□50/VPA4□70 VPA4□50
5 Port Air Operated Valve VP 5 Port Air Operated Manifold VPA4□50/VPA4□70 VVPA4
5 Port Air Operated Valve VPA4□50/VPA4□70 VPA4□70
Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for Dry Air/Manifold VQ VV2Q22
Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for Dry Air/Single Unit VQ VQ20
Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for Dry Air/Single Unit VQ VQ30
Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for Dry Air/Manifold VQ VV2Q32
5 Port Solenoid Valve VQ1000/2000 VQ2000
5 Port Solenoid Valve VQ1000/2000 VQ1000
5 Port Solenoid Valve VQ1000/2000 VV5Q21
5 Port Solenoid Valve VQ1000/2000 VV5Q11
5 Port Solenoid Valve VQ4000 VV5Q41
5 Port Solenoid Valve VQ4000 VQ4000
5 Port Solenoid Valve VQ4000 VV5Q45
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VV5Q51
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VQ5000
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VQ4000
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VV5Q41
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VV5Q55
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VQ5□
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VV5Q45
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VQ4□
5 Port Solenoid Valve VQ5000 VV5Q55
5 Port Solenoid Valve VQ5000 VQ5□
5 Port Solenoid Valve VQ5000 VQ5000
5 Port Solenoid Valve VQ5000 VV5Q51
ISO Standard Solenoid Valve Manifold VQ7-6/VQ7-8 VV71
ISO Standard Solenoid Valve Size 1/Single Unit VQ7-6/VQ7-8 VQ7-6
ISO Standard Solenoid Valve Manifold VQ7-6/VQ7-8 VV72
ISO Standard Solenoid Valve Size 2/Single Unit VQ7-6/VQ7-8 VQ7-8
5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold VQC1000/2000 VQC1000
5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold VQC1000/2000 VV5QC21
5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold VQC1000/2000 VV5QC11
5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold VQC1000/2000 VQC2000
5 Port Solenoid Valve VQC4000 VV5QC41
5 Port Solenoid Valve VQC4000 VQC4000
5 Port Solenoid Valve VQC4000 VQC4000
5 Port Solenoid Valve VQC4000 VV5QC41
5 Port Solenoid Valve VQC4000 VQC4□
5 Port Solenoid Valve VQC5000 VQC5□
5 Port Solenoid Valve VQC5000 VV5QC51
5 Port Solenoid Valve VQC5000 VQC5000
4 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type VQD1000 VQD1000
4 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type (Manifold) VQD1000 VV4QD1
Vacuum/Release Unit VQD1000-V VQD1000-V
Vacuum/Release Unit VQD1000-V VQD1000-V
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ35
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ25
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ3□5
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ15
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ100
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ200
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ300
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ115
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ2□2
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ3□2
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ12
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ22
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ32
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ115
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ2□5
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ32
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ1000
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ2000
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ3000
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ1□2
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ2□2
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ3□2
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ12
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ22
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ1□5
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ2□5
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ3□5
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ15
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ25
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ35
Transmitters/Miniature Pneumatic Indicator VR VR3110
Transmitters/AND Valve with One-touch Fittings VR VR1211F
Transmitters/Time Delay Valve VR VR2110
Transmitters/Pneumatic-electric Relay VR VR3200
Transmitters/Pneumatic-electric Relay VR VR3201
Transmitters/Pneumatic Indicator VR VR3100
Transmitters/Relay Valve VR VR4151
Transmitters/Relay Valve VR VR4152
Transmitters/Shuttle Valve VR VR1210
Transmitters/Shuttle Valve VR VR1220
Transmitters/Shuttle Valve with One-touch Fittings VR VR1210F
Transmitters/Shuttle Valve with One-touch Fittings VR VR1220F
Two Hand Control Valve VR51 VR51
3 Port Direct Operated Solenoid Valve Metal Seal VS3110 VS3110
3 Port Direct Operated Solenoid Valve Metal Seal VS3115 VS3115
3 Port Direct Operated Solenoid Valve Manifold VS3115/3110/3135/3145 VVS31□
3 Port Direct Operated Solenoid Valve Metal Seal VS3135 VS3135
3 Port Direct Operated Solenoid Valve Metal Seal VS3145 VS3145
5 Port Solenoid Valve Series VS4□10 Manifold VS4□10 VVS41□
5 Port Solenoid Valve Poppet Type Metal Seal VS4□10 VS4□10
4/5 Port Air Operated Valve VSA4□20/VSA4□30/VSA4□40 VSA4□30
4/5 Port Air Operated Valve VSA4□20/VSA4□30/VSA4□40 VSA4□40
4/5 Port Air Operated Valve VSA4□20/VSA4□30/VSA4□40 VSA4□20
4/5 Port Air Operated Valve Series VSA Manifold VSA4□20/VSA4□30/VSA4□40 VVSA4
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type Rubber Seal VT307 VT307
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type Rubber Seal VT317 VT317
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Manifold VT325 VVT34□
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type Rubber Seal VT325 VT325
3 Port Air Operated Valve VTA301/315 VTA301
3 Port Air Operated Valve (Manifold) VTA301/315 VVTA300
3 Port Air Operated Valve VTA301/315 VTA315
3 Port Air Operated Valve (Manifold) VTA301/315 VVTA32
3 Port Solenoid Valve/Unit Manifold Valve VV061 VV061
3 Port Solenoid Valve Highly Integrated Unit Manifold VV100 VV100
Direct Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Medium Vacuum, Water, Oil and Steam (Can be used with heated water) VX2 VX
Direct Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Medium Vacuum, Water, Oil and Steam (Can be used with heated water) VX2 VVX
Direct Operated 3 Port Solenoid Valve/Manifold VX3 VVX3
Direct Operated 3 Port Solenoid Valve/Single Unit VX3 VX3
Direct Air Operated 2 Port Valve/Manifold VXA VVXA2
Direct Air Operated 2 Port Valve/Single Unit VXA VXA2
Angle Seat Valve/Air Operated Type VXB VXB
New VXD Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Water, Heated Water, Oil and High Temperature Oil VXD VXD
Energy Saving Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve VXE VXED
Energy Saving Type Zero Differential Pressure Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve VXE VXEZ
Energy Saving Type 2 Port Solenoid Valve VXE VXE
Air Operated Valve for Dust Collector (Air operated type) VXF2/VXFA2 VXFA2
2 Port Solenoid Valve for Dust Collector (Solenoid valve type) VXF2/VXFA2 VXF2
Diaphragm Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for High Pressure VXH VXH
2 Port Solenoid Valve with Built-in Y-strainer VXK VXK
Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Gas, Steam, Water and Oil VXP VXP
Water Hammer Relief, Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve VXR VXR
VXS Zero Differential Pressure Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve For Steam VXS VXS
New VXZ Zero Differential Pressure Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Water, Heated Water, Oil and High Temperature Oil VXZ VXZ
E-P HYREG VY1 VY1
E-P HYREG (Manifold) VY1 VVEX
3 Port Air Operated Valve VZA200/400 VZA400
3 Port Air Operated Valve Series VZA200 Manifold VZA200/400 VV3ZA2
3 Port Air Operated Valve Series VZA400 Manifold VZA200/400 VV3ZA4
3 Port Air Operated Valve VZA200/400 VZA200
5 Port Air Operated Valve Series VZA2000 Manifold VZA2000/4000 VV5ZA2
5 Port Air Operated Valve VZA2000/4000 VZA2000
5 Port Air Operated Valve VZA2000/4000 VZA4000
5 Port Air Operated Valve Series VZA4000 Manifold VZA2000/4000 VV5ZA4
Frame Clamp Cylinder WRF WRF100
Water Resistant Cylinder (Hydraulic/With auto switch) Water Resistant Cylinder CHDKDB
Water Resistant Cylinder (Hydraulic/With auto switch) Water Resistant Cylinder CHD2F
Water Resistant Cylinder (Slide bearing) Water Resistant Cylinder MGPM
Water Resistant Cylinder (Slide bearing) Water Resistant Cylinder MGGM
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder CDQ2
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder CDA2
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder MDB1
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder MDB
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder CDM2
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder CDG1
450mm Gate Valve/Door Valve XGD XGD
Slit Valve XGT XGT
450mm Gate Valve/Slit Valve XGT XGT
Aluminum High Vacuum Angle Valve Double Acting/Bellows Seal XL XLC
Aluminum High Vacuum Angle Valve Normally Closed/Bellows Seal XL XLA
Aluminum High Vacuum Angle Valve Manual/Bellows Seal XL XLH
Aluminum High Vacuum Angle Valve Double Acting/O-ring Seal XL XLG
Aluminum High Vacuum Angle Valve Normally Closed/O-ring Seal XL XLF
Aluminum High Vacuum Angle Valve Electromagnetic/Bellows Pressure Balance XL XLS
Aluminum High Vacuum Angle Valve 2-Step Control, Single Acting/Bellows Seal, O-ring Seal XL XLD
Aluminum One-touch Connection and Release High Vacuum Angle Valve 2-step Control, Single Acting/Bellows Seal, O-ring Seal XLAQ・XLDQ XLDQ
Aluminum One-touch Connection and Release High Vacuum Angle Valve Normally Closed/Bellows Seal XLAQ・XLDQ XLAQ
Stainless steel High Vacuum In-line Valve Manual/Bellows Seal XM/XY XYH
Stainless steel High Vacuum Angle Valve Manual/Bellows Seal XM/XY XMH
Stainless steel High Vacuum In-line Valve 2-Step Control, Single Acting/Bellows Seal, O-ring Seal XM/XY XYD
Stainless steel High Vacuum Angle Valve 2-Step Control, Single Acting/Bellows Seal, O-ring Seal XM/XY XMD
Stainless steel High Vacuum In-line Valve Double Acting/Bellows Seal XM/XY XYC
Stainless steel High Vacuum Angle Valve Double Acting/Bellows Seal XM/XY XMC
Stainless steel High Vacuum In-line Valve Normally Closed/Bellows Seal XM/XY XYA
Stainless steel High Vacuum Angle Valve Normally Closed/Bellows Seal XM/XY XMA
Booster Relay XT240 XT240
Foot Pedal Type 5 Port Mechanical Valve XT34-60/XT-67 XT34-60/XT-67
Non-contact Gripper XT661 XT661
Smooth Vent Valve (Supply Line) XVD XVD
Compact Vacuum Ejector: Ejector Unit ZA ZA1□1
Compact Vacuum Ejector: Manifold ZA ZZA1
Compact Vacuum Unit: Ejector ZB ZB
Compact Vacuum Unit: Manifold ZB ZZB
Compact Vacuum Unit: Vacuum Pump System ZB ZB00□0
Free Mount Cylinder for Vacuum ZCUK ZCUK
Free Mount Cylinder for Vacuum (With auto switch) ZCUK ZCDUK
Air Suction Filter ZFA ZFA
Air Suction Filter with One-touch Fittings ZFB ZFB
Air Suction Filter with One-touch Fittings/In-line Type ZFC ZFC
In-line Air Filter ZFC ZFC
Suction Filter ZFC050 ZFC050
Vacuum Ejector/Box Type (Built-in Silencer) ZH ZH□B
Vacuum Ejector/Body Ported Type ZH ZH□D
Vacuum Pad with Ejector ZHP Vacuum Pad with Ejector ZHP
Vacuum Flow ZH□-□-X185 ZH□-□-X185
All Stainless Steel Vacuum Ejector ZH□□-X267 ZH□□-X267
Vacuum Unit: Manifold ZK2 ZZK2
Vacuum Unit: Single Unit ZK2 ZK2
Multistage Ejector ZL ZL112
Multistage Ejector ZL ZL212
Vacuum Ejector: With Valve and Switch ZM ZM
Vacuum Ejector: With Valve and Switch/Manifold Specifications ZM ZZM
Vacuum Pad ZP ZP
Heavy-duty Ball Joint Pad ZP2 Heavy-duty Ball Joint Pad ZP2
Heavy-duty Pad ZP2 Heavy-duty Pad ZP□H
Heavy-duty Pad ZP2 Heavy-duty Pad ZP2
Mark-free Pad ZP2 Mark-free Pad ZP2
Oval Pad ZP2 Oval Pad ZP2
Pad with Ball Spline Buffer ZP2 Pad with Ball Spline Buffer ZP2
Resin Attachment ZP2 Resin Attachment ZP2
Sponge Pad ZP2 Sponge Pad ZP2
Vacuum Pad for Transferring Disks ZP2 Vacuum Pad for Transferring Disks ZP2-Z1-001
Vacuum Pad for Fixing Panel ZP2 Vacuum Pad for Transferring Disks ZP2-Z
Vacuum Saving Valve ZP2V Vacuum Saving Valve ZP2V
4.5-Stage Bellows Pad ZP2 4.5-Stage Bellows Pad ZP2
Bellows Pad ZP2 Bellows Pad ZP2
Compact Pad ZP2 Compact Pad ZP2
Flat Pad ZP2 Flat Pad ZP2
Nozzle Pad ZP2 Nozzle Pad ZP2
Short-type Pad ZP2 Short-type Pad ZP2
Thin Flat Pad ZP2 Thin Flat Pad ZP2
Vacuum Pad ZP3 ZP3
Vacuum Pad ZP3E ZP3E
Vacuum Pad: Ball Joint Type ZPR Ball Joint Type ZPR
Vacuum Pad: Ball Joint Type ZPT Ball Joint Type ZPT
Vacuum Pad: Large Size/Bellows Type ZPT Large Size/Bellows Type ZPT
Vacuum Pad: Large Size/Bellows Type ZPT Large Size/Bellows Type ZPT
Vacuum Pad: Large Size/Bellows Type ZPX Large Size/Bellows Type ZPX
Vacuum Pad: Large Size/Bellows Type ZPX Large Size/Bellows Type ZPX
Space Saving Vacuum Ejector: Ejector Unit ZQ ZQ1
Space Saving Vacuum Ejector: Manifold ZQ ZZQ1
Space Saving Vacuum Pump System: Manifold ZQ ZZQ1
Space Saving Vacuum Pump System: Vacuum Pump Unit ZQ ZQ1000
Large Size Vacuum Module: Ejector System, Manifold ZR ZZR1
Large Size Vacuum Module: Vacuum Pump System ZR ZR100
Large Size Vacuum Module: Vacuum Pump System, Manifold ZR ZZR1
Large Size Vacuum Module: Ejector System ZR ZR1
Compact Pressure Switch (For positive pressure) ZSE/ISE1 ISE1
Compact Pressure Switch (For vacuum) ZSE/ISE1 ZSE1
Compact Pressure Switch (For positive pressure) ZSE/ISE2 ISE2
Compact Pressure Switch (For vacuum) ZSE/ISE2 ZSE2
LCD Readout Digital Pressure Switch (For positive pressure) ZSE/ISE3 ISE3
LCD Readout Digital Pressure Switch (For vacuum) ZSE/ISE3 ZSE3
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (For positive pressure) ZSE/ISE80 ISE80H
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (For compound pressure) ZSE/ISE80 ZSE80F
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (For positive pressure) ZSE/ISE80 ISE80
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (For vacuum) ZSE/ISE80 ZSE80
Digital Pressure Switch (For compound pressure) ZSE10(F)/ISE10 ZSE10F
Digital Pressure Switch (For vacuum) ZSE10(F)/ISE10 ZSE10
Digital Pressure Switch (For positive pressure) ZSE10(F)/ISE10 ISE10
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For vacuum) ZSE30A(F)/ISE30A ZSE30A
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For compound pressure) ZSE30A(F)/ISE30A ZSE30AF
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For positive pressure) ZSE30A(F)/ISE30A ISE30A
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For positive pressure) ZSE40A(F)/ISE40A ISE40A
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For vacuum) ZSE40A(F)/ISE40A ZSE40A
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For compound pressure) ZSE40A(F)/ISE40A ZSE40AF
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For positive pressure)/For M8 (3 pins) Connector ZSE40A(F)/ISE40A ISE40A-L
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For vacuum)/For M8 (3 pins) Connector ZSE40A(F)/ISE40A ZSE40A-L
Vacuum Switch Diaphragm Style (Contact) ZSM1 ZSM1-121
Vacuum Switch Diaphragm Style (Solid state) ZSM1 ZSM1-115
Adsorption Confirmation Switch (For vacuum) ZSP1 ZSP1
Vacuum Ejector In-line Type ZU ZU
Ion Box ZVB ZVB
Vacuum Module: Vacuum Pressure Switch Unit ZX ZSE3-0X
Vacuum Module: Vacuum Pressure Switch Unit ZX ZSE2-0X
Vacuum Module: Suction Filter Unit ZX ZX1-F
Vacuum Module: Valve Unit ZX ZX1-V
Vacuum Module: Ejector System ZX ZX1-W
Vacuum Module: Ejector System ZX ZX1
Vacuum Module: Vacuum Pump System/Manifold Specifications ZX ZZX1
Vacuum Module: Suction Filter Unit ZX ZX1-F
Vacuum Module: Vacuum Pump System ZX ZX100
Vacuum Module: Ejector System/Manifold Specifications ZX ZZX1
Vacuum Module: Vacuum Pressure Switch Unit/Adsorption Confirmation Switch ZX ZSP1-□0X-15
Ejector Valve Unit (For ZYY3000) ZYY・ZYX ZYY3
Ejector Valve Unit(For ZYX3000) ZYY・ZYX ZYX3
Ejector Valve Unit (Manifold Valves for ZYX3000) ZYY・ZYX ZZYX3-45
Ejector Valve Unit (Manifold Valves for ZYY3000) ZYY・ZYX ZZYY3-45

SMC Việt Nam  -  -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >

< PROJECT SUPPORT >
Email : 

-------------------------------------------------------------------

 Thermosense Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam |  | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam |  | RKC Instrument Vietnam | Tai Huei Vietnam | Fotek Vietnam | Danfoss Vietnam | Hydac Vietnam |  | 

-------------------------------------------------------------------

Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENTECH

33 Đường DC5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM

sales@greentechvn.com

http://greentechvn.com

0935 04 1313

Sản phẩm xem thêm