Test nhanh Sodium Chlorite NaClO2(D) thang thấp PACKTEST WAK-NaClO2(D) – KYORITSU

(0 đánh giá)

Mã SP: WAK-NaClO2(D)
Vui lòng gọi

Xuất xứ :

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :21-09-2020 14:28:35

Test nhanh Sodium Chlorite NaClO2(D) thang thấp PACKTEST WAK-NaClO2(D) – KYORITSU Model WAK-NaClO2(D) Hãng sản xuất: KYORITSU – Nhật. Made in Japan -Thang đo: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L -Thời gian phản ứng: 1 phút -Số lượng: 40 (cái/hộp) -Nặng khoảng : 140g -Kích thước hộp: 165L × 110W × 65H mm

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO

Số 28, Ngõ 643, Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

0949.49.67.69

congtyhuuhao@gmail.com

http://maycatnuoc.vn

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Test nhanh  Sodium Chlorite  NaClO2(D) thang thấp PACKTEST WAK-NaClO2(D)  – KYORITSU
Model WAK-NaClO2(D)
Hãng sản xuất:  KYORITSU – Nhật. Made in Japan
-Thang đo: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L
-Thời gian phản ứng: 1 phút
-Số lượng: 40 (cái/hộp)
-Nặng khoảng : 140g
-Kích thước hộp: 165L × 110W × 65H mm

Xem thêm bảng liệt kê các PACKTEST do Kyoritsu sản xuất:

Tên mẫu thử Model Thang đo
(mg/L=ppm)
Reaction Time Cái
/hộp
Ag Silver WAK-Ag 0, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 3 min. 50
Al Aluminum WAK-Al 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 1 min. 40
Au Gold WAK-Au 0, 2, 5, 10, 20 mg/L 30 sec. 40
B(C) Boron (High Range) WAK-B(C) 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 10 min. 40
B Boron WAK-B 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 30 min. 50
Ca Calcium WAK-Ca 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 2 min.  
50
Calcium Hardness 0, 5, 12.5, 25, 50, ≥125 mg/L
Cblt Cobalt WAK-Cblt 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 mg/L 3 min. 40
Cl(300) Chloride (300) WAK-Cl(300) ≤200, about 250, ≥300 mg/L 10 sec. 40
Cl(200) Chloride (200) WAK-Cl(200) ≤100, about 150, ≥200 mg/L 10 sec. 40
Cl(D) Chloride (Low Range) WAK-Cl(D) 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 1 min. 40
ClO(C) Residual Chlorine (High Range) WAK-ClO(C) 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 mg/L 10 sec. 50
ClO·DP Residual Chlorine (Free) WAK-ClO·DP 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 10 sec. 50
T·ClO Total Residual Chlorine WAK-T·ClO 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 2 min. 50
ClO2 Chlorine Dioxide WAK-ClO2 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L 10 sec. 40
NaClO2 Sodium Chlorite WAK-NaClO2 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 mg/L 10 sec. 40
NaClO2(D) Sodium Chlorite (Low Range) WAK-NaClO2(D) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 1 min. 40
CN-2 Free Cyanide WAK-CN-2 ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 8 min. 40
COD(H) COD (High Range) WAK-COD(H) 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L 5 min. 50
COD COD WAK-COD 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L 5 min. 50
COD(D) COD (Low Range) WAK-COD(D) 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L 5 min. 50
Cr6+ Chromium (Hexavalent) WAK-Cr6+ 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 2 min. 50
Cr·T Total Chromium WAK-Cr·T 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 5.5 min. 40
CS Cationic Surfactants WAK-CS 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 5 min. 50
Cu Copper WAK-Cu 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 mg/L 1 min. 50
CuM Copper (DDTC) WAK-CuM 0.5, 1, 3, 5, 10 mg/L 2 min. 50
F Fluoride (Free) WAK-F 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 mg/L 10 min. 50
Fe Iron WAK-Fe 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 2 min. 50
Fe(D) Iron (Low Range) WAK-Fe(D) 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 2 min. 50
Fe2+ Iron (Divalent) WAK-Fe2+ 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 30 sec. 50
Fe2+(D) Iron (Divalent) (Low Range) WAK-Fe2+(D) 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L 30 sec. 50
Fe3+ Iron (Trivalent) WAK-Fe3+ 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 30 sec. 50
FOR Formaldehyde WAK-FOR 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 4 min. 40
H2O2(C) Hydrogen Peroxide
(High Range)
WAK-H2O2(C) 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L 20 sec. 50
H2O2 Hydrogen Peroxide WAK-H2O2 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 1 min. 50
HYD Hydrazine WAK-HYD 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 10 min. 40
MAL M-Alikalinity WAK-MAL 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCo3 mg/L 20 sec. 50
Me Metals (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) WAK-Me 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 1 min. 50
Mg Magnesium WAK-Mg 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 1 min.  
50
Magnesium Hardness 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L
Mn Manganese WAK-Mn 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 30 sec. 50
Mo Molybdenum WAK-Mo 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L 1 min. 50
NH4(C) Ammonium (High Range) WAK-NH4(C) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L 10 min.  
 
50
Ammonium-Nitrogen (High Range) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L
NH4 Ammonium WAK-NH4 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L  
5 min.
 
50
Ammonium-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
Ni Nickel WAK-Ni 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 2 min. 50
Ni(D) Nickel (DPM) WAK-Ni(D) 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 2 min. 50
NO2(C) Nitrite (High Range) WAK-NO2(C) 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L  
5 min.
 
50
Nitrite-Nitrogen (High Range) 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L
NO2 Nitrite WAK-NO2 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L  
2 min.
 
50
Nitrite-Nitrogen 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L
NO3(C) Nitrate (High Range) WAK-NO3(C) 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L  
 
5 min.
 
 
50
Nitrate-Nitrogen (High Range) 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L
NO3 Nitrate  WAK-NO3 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L 3 min. 50
Nitrate-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
O3 Ozone WAK-O3 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 1 min. 50
Pd Palladium WAK-Pd 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L 1 min. 50
pH pH WAK-pH pH(5.0 - 9.5) 0.5 increment
10 step
20 sec. 50
TBL pH-TBL WAK-TBL pH (1.6 - 3.4) 0.2 increment
10 step
20 sec. 50
BCG pH-BCG WAK-BCG pH(3.6 - 6.2) 0.2 increment 
14 step
20 sec. 50
BTB pH-BTB WAK-BTB pH(5.8 - ≥8.0)0.2 increment 
2 step
20 sec. 50
PR pH-PR WAK-PR pH (≤6.2 - ≥8.8) 12step 20 sec. 50
TBH pH-TBH WAK-TBH pH (8.2 - 9.6) 0.2 increment 
7 step
20 sec. 50
ANC pH-Anthocyanin ZAK-ANC * pH (2 – 13) 1 increment
12 step
1 min. 10
PNL Phenol WAK-PNL 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 8 min. 40
PO4(C) Phosphate (High Range) WAK-PO4(C) 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L  
 
1 min.
 
 
40
Phosphate-Phosphorus
(High Range)
0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L
PO4 Phosphate WAK-PO4 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 1 min. 40
Phosphate-Phosphorus 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L
PO4(D) Phosphate (Low Range) WAK-PO4(D) 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L  
 
5 min.
 
 
40
Phosphate-Phosphorus
(Low Range)
0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L
PP Polyphenol ZAK-PP * 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/100mL 3 min. 10
RC Tannin in Green Tea ZAK-RC * 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/100mL 1 min. 10
S Sulfide (Hydrogen Sulfide) WAK-S 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 3 min. 40
SiO2 Silica WAK-SiO2 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 6.5 min. 40
SiO2(D) Silica (Low Range) WAK-SiO2(D) 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 6.5 min. 40
SO3(C) Sulfite (High Range) WAK-SO3(C) 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L 10 sec. 50
TH Total Hardness WAK-TH 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 30 sec. 50
TN·i Total Nitrogen (Inorganic) WAK-TN·i 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L 20 min. 40
VC L-Ascorbic Acid WAK-VC 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 3 min. 50
Zn Zinc WAK-Zn 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 1 min. 50
Zn(D) Zinc (Low Range) WAK-Zn(D) 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 mg/L 6 min. 40
 
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO

Số 28, Ngõ 643, Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

congtyhuuhao@gmail.com

http://maycatnuoc.vn

0949.49.67.69

Sản phẩm xem thêm