GianHangVN nhận thấy hệ thống web gian hàng hiện tại đã lạc hậu so với công nghệ web hiện nay. Chính vì vậy, đội ngũ GianHangVN đã cải tiến và xây dựng hệ thống web gian hàng theo công nghệ mới, tối ưu hơn, tốc độ truy cập nhanh hơn và cung cấp nhiều dịch vụ tốt hơn.

GianHangVN xin thông báo thời gian nâng cấp hệ thống như sau:

  • Thời gian: Từ 22:00 ngày 13-08-2021 đến 06:00 ngày 16-08-2021

Trong thời gian này, vấn đề chỉnh sửa dữ liệu trong quản trị web sẽ không được. Còn việc kết nối tới hệ thống GianHangVN vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi xin lỗi vì sự gián đoạn này.

Xin cám ơn !