• Thước đo hạt dài dẹt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 7572-13 : 2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn

 

Thước đo hạt dài dẹt là dụng cụ dùng để đo hàm lượng hạt dài dẹt trong cốt liệu lớn

Thước có tỷ lệ 1: 3

Cung cấp: Thước, hộp đựng