• Thước đo hạt dài dẹt
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 7572-13 : 2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn

 

1. Thông số kỹ thuật: 

- Thước đo hạt dài dẹt là dụng cụ dùng để đo hàm lượng hạt dài dẹt trong cốt liệu lớn

- Thước có tỷ lệ 1: 3

- Cung cấp: Thước, hộp đựng

2. Cách tiến hành:

Hàm lượng hạt thoi dẹt của cốt liệu lớn được xác định riêng cho từng cỡ hạt. Đối với cỡ hạt chỉ chiếm nhỏ hơn 5 % khối lượng vật liệu thì không cần phải xác định hàm lượng hạt thoi dẹt của cỡ hạt đó. Quan sát và chọn ra những hạt thấy rõ ràng chiều dày hoặc chiều ngang của nó nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài. Khi có nghi ngờ thì dùng thước kẹp để xác định lại một cách chính xác, bằng cách đặt chiều dài viên đá vào thước kẹp để xác định khoảng cách L; sau đó cố định thước ở khoảng cách đó và cho chiều dày hoặc chiều ngang của viên đá lọt qua khe d. Hạt nào lọt qua khe d thì hạt đó là hạt thoi dẹt.
Cân các hạt thoi dẹt và cân các hạt còn lại, chính xác đến 1 g.

Tính kết quả:

Hàm lượng hạt thoi dẹt của mỗi cỡ hạt trong cốt liệu lớn ( Td), tính bằng phần trăm khối lượng, chính xác tới 1 %, theo công thức:


 

Trong đó:

m1 là khối lượng các hạt thoi dẹt, tính bằng gam (g);

m2 là khối lượng các hạt còn lại, tính bằng gam (g).

Kết quả hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu là trung bình cộng theo quyền (bình quyền) của các kết quả đã
xác định cho từng cỡ hạt (cách tính trung bình cộng theo quyền xem Phụ lục A).