• COD DIGESTION VIALS, ULTRA LOW RANGE, 1 TO 40 MG/L COD, PK/150

 • EPA chấp thuận : Các lọ thuốc thử thang thấp (LR) và thang cao (HR) được USEPA phê duyệt cho báo cáo NPDES về nồng độ COD trong nước thải. Một cách đơn giản hơn và an toàn hơn : Thuốc thử COD đã điều chế loại bỏ sự cần thiết phải đo các hóa chất ăn mòn và độc hại. Chỉ cần thêm mẫu vào lọ COD, tiêu hóa và đo. Các phép đo trắc quang cung cấp kết quả chính xác mà không cần thiết bị và nỗ lực để chuẩn độ. Xử lý dễ dàng Khối lượng thuốc thử nhỏ được sử dụng trong lọ Hach COD giảm thiểu khối lượng chất thải bạc, thủy ngân và crôm đã qua sử dụng. 
 • Digestion Required:Yes

  Instrument:DR 6000, DR 2800, DR/3000, DR/4000

  Method:8000

  Method Name:Reactor Digestion

  Number of tests:150

  Range:0.7 - 40.0 mg/L

  Parameter/Range/Product Information

  COD (Chemical Oxygen Demand)

  Method

  Range

  Instr, Test Kit, etc

  USEPA Compliant?

   

  8000 Reactor Digestion

  0.7 - 40.0 mg/L