Xe đẩy dụng cụ dịch vụ LT LINE LT700, 3 ngăn, trống

Súng thổi khí mini 31033 có vòi tăng áp
30827 Đục thân xe
30826 Muỗng thân xe ô tô
30825 Búp bê cong
30824 Xe đẩy nêm
30823 Dolly có vương miện cao
30822 Búa đập
310.160.821 Búa bào
30820 Búa đập và bào mặt cong
30819 Búa đập và bào mặt phẳng
30818 Búa đập + bào có răng cưa f.
30815 Lưỡi giũa thân xe ô tô cắt xuyên tâm 15t/"
30814 Lưỡi giũa thân xe ô tô cắt xuyên tâm 12t/"
30813 Lưỡi giũa thân xe ô tô cắt xuyên tâm 9t/"
30812 Dụng cụ giữ hồ sơ thân xe
Dao cắt 3310 có khóa tự động 9 mm
105.401.001 Bộ ổ cắm 1/4" 46 chiếc. Khảm 20x40
105.401.003 Bộ cờ lê ổ cắm 1/2" 22 chiếc. Lớp phủ 20x40
105.401.004 Bộ cờ lê tổ hợp 12 chiếc. khảm 20x40
105.401.015 Bộ dụng cụ va đập 11 chiếc. khảm 20x40
105.401.017 Bộ kìm công nghệ cao 4 chiếc. khảm 20x40
105.401.012 Bộ tuốc nơ vít PH 8 chiếc inlay 20x40
105.999.029 Tấm chèn PRO LINE EVA trống dành cho nghệ thuật. 105.502.029, 60x40cm